Bevorderen van fietsen in het duister en donker

(24-01-2022) De onderzoeksgroep van de sociaal-economische geografie voert een onderzoek uit rond het bevorderen van fietsen in het duister en donker in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen. Hiervoor wordt samengewerkt met het studiebureau Sweco Belgium.

De provincie legt fietssnelwegen aan om meer mensen aan te zetten om te fietsen voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer. Er wordt momenteel standaard voorzien in openbare verlichting om ook wanneer er geen of onvoldoende daglicht is, fietsen mogelijk te maken. Deze verlichting heeft ook nadelen (zoals onder ander lichtvervuiling) dus wordt de vraag gesteld of verlichting inderdaad leidt tot meer fietsers. De provincie wil daarom meer inzicht hebben in de eisen en noden van fietsers om te kunnen/willen fietsen in het donker. Als deel van dit onderzoek is er een enquête opgesteld. In deze enquête wordt voornamelijk gepolst naar hoe fietsers het donker ervaren en welke ingrepen hun kunnen overtuigen om in het donker te fietsen. In een volgende fase van dit onderzoek worden enkele specifieke fietssnelwegen in Oost-Vlaanderen meer in detail onderzocht. Deze trajecten worden kort al bevraagd in de enquête en de respondenten kunnen aangeven dat ze interesse hebben om een interview rond het gekozen traject af te leggen.

  • Doelgroep: Inwoners van (Oost-)Vlaanderen die bij voorkeur regelmatig de fiets gebruiken
  • Uiterste datum: 2022-03-13
  • Vakroep: WE12
  • Naam: Caroline Beckers
  • E-mail: Caroline.Beckers@UGent.be
  • Telefoon: 0495751951