Nieuwe ATP-gesprekkencyclus vervangt systeem van evaluatie- en functioneringsgesprekken

(08-01-2021) Na het nieuwe ZAP- en WP-loopbaanbeleid introduceert de UGent een nieuwe gesprekkencyclus voor de ATP-medewerkers. Een korte introductie.

Basisprincipes

 • Een permanente en op ontwikkeling gerichte feedbackcultuur, gebaseerd op vertrouwen.
 • Focus op méér gesprekstijd tussen de medewerker en leidinggevende met een minimale administratieve opvolging en lage planlast.
 • Centraal: het feedbackgesprek
  • Op initiatief van de medewerker of van de leidinggevende
  • Regelmatig, maar zonder vaste periodiciteit en minimale administratie
  • Bespreken wat goed gaat, waar men vast zit en hoe de dingen vlotter kunnen lopen
  • In onderling overleg afspraken maken over toekomstverwachtingen en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Evaluatie enkel op een aantal vastgelegde momenten in de loopbaan
  • In het kader van een stage/evaluatieperiode
  • 3 jaar na de eerste aanstelling
   • Daarna om de 5 jaar
  • In het kader van een remediëringstraject

Reglement

Op basis van deze krachtlijnen is het hoofdstuk ‘Feedback en evaluatie’ van het ATP-reglement gewijzigd en op 8 januari 2021 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Het aangepaste reglement kan nagelezen worden via codex.ugent.be.

Onmiddellijk in voege

 • Feedbackgesprekken kunnen vanaf nu georganiseerd worden.
 • Het tweejaarlijkse evaluatiegesprek vindt in 2021 niet meer plaats, met uitzondering van een aantal situaties die in de overgangsbepalingen van het reglement zijn beschreven.
 • ATP-medewerkers die bij hun laatste evaluatie in 2019 of 2020 een globale eindevaluatie “voldoende”, “goed” of “zeer goed” behaalden, worden 5 jaar na deze laatste evaluatiedatum opnieuw geëvalueerd, i.e. in 2024, respectievelijk 2025.
 • De beperkte administratieve opvolging van de vernieuwde ATP-gesprekkencyclus verloopt vanaf september 2021 via een nieuwe module in de e-HR-applicatie SuccessFactors.
 • De artikels m.b.t. remediëring treden in voege vanaf 1/9/2021

Informatie en vormingen

In de loop van 2021 zorgt de directie Personeel en Organisatie voor informatie en vormingen over de nieuwe ATP-gesprekkencyclus en de nieuwe module van SuccessFactors, zodat de ATP-medewerkers en hun leidinggevenden vertrouwd raken met de nieuwe manier van werken.

Meer info

loopbaanontwikkeling@ugent.be