Verlenging corona-ouderschapsverlof tot eind augustus

(25-06-2020) De overheid besliste recent om het corona-ouderschapsverlof te verlengen tot en met 31 augustus. Dit is ook goedgekeurd aan UGent.

Zoals eerder bericht keurde de raad van bestuur van 8 mei de invoering van het corona-ouderschapsverlof aan de UGent goed. De overheid besliste recent om het corona-ouderschapsverlof te verlengen tot en met 31 augustus. Voorheen was dit 30 juni.

De precieze modaliteiten van deze verlenging zijn nog niet vrijgegeven door de overheid. Van zodra deze gekend zijn, zal u deze informatie kunnen lezen op onze website.

Het corona-ouderschapsverlof is een bijkomend verlofstelsel voor ouders van kinderen onder de leeftijd van 12 jaar en ouders van kinderen met een beperking die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt. Corona-ouderschapsverlof telt niet mee in de berekening van het krediet van het gewone ouderschapsverlof.

Lees meer over het corona-ouderschapsverlof en de aanvraagprocedure op onze webpagina over het onderwerp.