Update corona: internationale mobiliteit aan de UGent

(07-04-2020) De UGent volgt de situatie rond de coronacrisis op de voet en vindt het belangrijk om de UGent’ers zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen.

Onderstaande communicatie over internationale mobiliteit werd naar alle studenten en poneelsleden verstuurd

Beste UGent'er,

Zoals u weet, wordt niet alleen België en de UGent, maar ook de rest van de wereld getroffen door de gevolgen van de coronapandemie. Dit heeft een grote impact op academische mobiliteit. Momenteel verbiedt de Belgische overheid alle niet-essentiële reizen en is de situatie aan veel buitenlandse universiteiten of organisaties erg onzeker.

Daarom kan tot nader order aan studenten van de Universiteit Gent geen toestemming worden verleend om in het huidige of in het volgende academiejaar naar het buitenland te reizen in het kader van hun opleiding (inclusief stages, studiereizen, summer schools, onderzoek in het kader van de masterproef).

Tevens kan aan medewerkers van de Universiteit Gent geen toestemming worden verleend om naar het buitenland te reizen in het kader van hun UGent-activiteiten. Uitzonderingen op deze regel kunnen alleen worden toegestaan voor essentiële reizen; daartoe kan een aanvraag worden ingediend via . Hierbij dient benadrukt te worden dat deze toelating slechts (zeer) uitzonderlijk zal kunnen worden verleend.

Ook niet-essentiële reizen vanuit het buitenland naar België zijn momenteel niet toegelaten. Buitenlandse studenten of collega's kunnen dus niet naar België (of de UGent in het bijzonder) reizen met het oog op niet-essentiële activiteiten. Opleidingen (inclusief stages, studiereizen, summer schools, onderzoek in het kader van de masterproef) of deelname aan evenementen (symposia, lezingen, …) worden in dit verband nooit als essentieel beschouwd.

Ten laatste op de eerste maandag van elke maand zal de situatie voor de daaropvolgende maand worden (her)overwogen en zullen studenten en medewerkers die internationaal wensen te reizen geïnformeerd worden omtrent de (on)mogelijkheid daartoe. Ten laatste op maandag 4 mei worden dus de beslissingen voor reizen in juni meegedeeld; op maandag 1 juni voor reizen in juli; enz. Studenten die een uitwisselingsaanvraag indienden en medewerkers die een aanvraag tot dienstreis indienden, zullen hierover geïnformeerd worden via actueel@ugent.be.

Deze maatregelen, die kaderen in de UGent-aanpak van de coronacrisis, gelden tot herroeping ervan.

Met vriendelijke groeten

Rik Van de Walle