UGent onderzocht hoe uitbaters en klanten de heropening van de horeca beleefden

(26-08-2020) De klanten zijn tevreden over de inspanningen die de horeca leverde voor een veilige terugkeer. De uitbaters zijn blij met de heropening, maar maken zich zorgen over de financiële gezondheid van hun zaak.

Klanten keren tevreden terug

Uit een eerdere bevraging (mei 2020) konden onderzoekers voorspellen dat mensen snel weer een bezoek zouden brengen aan restaurants en cafés eens de maatregelen het zouden toelaten. Die voorspelling blijkt te kloppen met de realiteit. Een maand na de heropening van de horeca (8 juni 2020) hebben onderzoekers opnieuw klanten en uitbaters ondervraagd. Uit de resultaten blijkt dat ongeveer 70% van de klanten onmiddellijk na de versoepeling een bezoek bracht aan de horeca. Slechts 10% gaf aan het bezoek enkele weken uit te willen stellen. Wie een etablissement bezocht, was volgens het onderzoek ook zeer tevreden over het laatste bezoek. Ongeveer 80% van de klanten bevestigde dat horeca-uitbaters de nieuwe maatregelen correct naleefden waardoor ze het bezoek als 'veilig' ervoeren. 3 op 4 klanten vond dat restaurants en cafés transparant communiceerden over de maatregelen. 

Jongeren beleven de maatregelen anders dan ouderen

De onderzoekers gingen ook na welke maatregelen klanten belangrijk vonden om zich veilig te voelen. Met stip op nummer één staan de hygiënemaatregelen. Klanten appreciëren het enorm dat uitbaters o.a. handgels en papieren handdoeken ter beschikking stellen van de klanten. Ook het plaatsen van schermen of het respecteren van de veiligheidsafstand tussen de tafels (1.5 m) kan op veel waardering rekenen.. Opvallend is dat àlle opgelegde maatregelen als belangrijk worden beschouwd en dat vrouwen het belang van de maatregelen systematisch hoger inschatten dan mannen.

Uit de bevraging blijkt dat er toch wat verschil zit op hoe jongeren (-35 jaar) en ouderen (55-plussers) de maatregelen beleven. Hoewel jongeren sneller een bezoek brachten aan een horeca-etablissement., gaven ze vaker dan ouderen aan dat de maatregelen niet overal even goed gerespecteerd werden. Jongeren schatten nagenoeg alle maatregelen als minder belangrijk in dan ouderen. Zo vindt slechts 1 op 4 jongeren de verplichte sluiting om 1 uur ‘s nachts belangrijk, terwijl dit door de helft van de ouderen wél belangrijk wordt gevonden. Jongeren hechten ook minder belang aan het maximumaantal van 10 personen per tafel dan ouderen. 

"Uit de resultaten blijkt het belang van de responsabilisering van jongeren. Jongeren zijn de minst kwetsbare groep, wat zich duidelijk vertaalt in hun gedrag en in hun perceptie van de maatregelen. Het is belangrijk dat jongeren hun verantwoordelijkheden opnemen om zo de meer kwetsbare groepen te beschermen waar ze rechtstreeks of onrechtstreeks mee in contact komen." verduidelijkt onderzoeker Heidi Vandenhaute.

Uitbaters zijn blij met de heropening, maar bezorgd om financiën

95% van de bevraagde horeca-uitbaters heeft de zaak heropend in de eerst maand na de versoepeling, of was dat van plan. Op basis van de opkomst en de gemaakte reserveringen rapporteerden geopende horecazaken een gemiddelde bezetting van 60%, wat overeenkomt met hun verwachtingen voorafgaand aan de heropening.

Alarmerend is dat meer dan 70% van de café- en restaurantuitbaters in de eerste maand na de heropening een afname van de financiële gezondheid van de zaak t.o.v. voor de coronacrisis rapporteerden. Alle opgelegde maatregelen hebben onvermijdelijk een impact op de winstgevendheid, zowel voor cafés als restaurants.

Uitbaters gaven aan dat ze veel geld verloren door beschermingsmateriaal te voorzien (o.a. handgels voor klanten, mondmaskers voor zaalpersoneel en schermen tussen de tafels), door de veiligheidsafstand tussen tafels te respecteren en door het opgelegde sluitingsuur (nl. 01.00 uur). Het sluitingsuur heeft een grotere impact op de winstgevendheid van zaken zonder eetgelegenheid dan zaken met eetgelegenheid. Opvallend, slechts 1 op 3 uitbaters vond dat de overheid transparant communiceerde met de horeca-sector. Vooral de tijdigheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de communicatie over de maatregelen werden sterk in vraag gesteld.

Over het onderzoek

De UGent voert sinds het uitbreken van COVID-19 onderzoek naar hoe klanten en uitbaters de maatregelen voor de horecasector beleven. Beide groepen worden op op cruciale tijdstippen bevraagd. Een eerste keer tijdens de lockdown en nu een maand na de heropening van de horeca. Het onderzoek werd uitgevoerd door de vakgroep Landbouweconomie van de UGent. Aan de eerste fase van het onderzoek namen 1083 klanten en 307 restaurants en cafés deel. Aan deze tweede fase namen 309 klanten en 221 restaurants of cafés deel. De onderzoekers wilden te weten komen hoe klanten en uitbaters het belang, de impact en de communicatie van de opgelegde maatregelen beleefden.Het onderzoek gebeurde in samenwerking met Horeca Vlaanderen, het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen en de Belgian Restaurants Association. In een volgende fase zullen de onderzoekers de heropstart na 3 maanden evalueren. 

Lees hier de resultaten van de eerste fase van het onderzoek

 

Contact

Prof. Xavier Gellynck

Vakgroep Landbouweconomie
M 0478 22 10 32

Prof. Hans De Steur
Vakgroep Landbouweconomie
M 0473 75 01 88


Heidi Vandenhaute
Vakgroep landbouweconomie
T 09 264 59 27
heidi.vandenhaute@ugent.be