UGent verscherpt coronabeleid

(18-03-2020) Rector Rik Van de Walle informeert de UGent'ers over de implicaties van de verstrengde maatregelen van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus covid-19 te vertragen.

Onderstaande boodschap belandt op 18 maart 2020 in de mailbox bij alle UGent'ers.

 

Beste UGent'er,

Gisterenavond maakte de overheid, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, verstrengde maatregelen bekend om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 zo veel mogelijk te vertragen. Die maatregelen gingen vandaag om 12 uur in.

We verduidelijken hierna wat dit impliceert voor de studenten en het personeel  van de Universiteit Gent.

Onderzoeksactiviteiten in het kader van een bachelor- en masterproef waarvoor fysieke activiteit in de UGent-gebouwen noodzakelijk is, moeten onmiddellijk worden stopgezet.

 Studenten hebben dus geen toegang meer tot de UGent-gebouwen, ook niet onder begeleiding van een UGent-personeelslid. Uitzondering hierop zijn de studenten die, in het kader van hun opleiding, ingeschakeld worden in de zorg voor mensen, dieren, planten en culturen van micro-organismen.

We benadrukken dat telewerken de norm is en geldt voor alle activiteiten en alle personeelsleden. Er is slechts een beperkt aantal uitzonderingen toegestaan op deze norm:

  • Activiteiten die essentieel zijn in het kader van veiligheid en bioveiligheid;
  • Activiteiten die essentieel zijn in het kader van de bescherming van en zorg voor mensen en dieren;
  • Streamen of opnemen van lessen (in welbepaalde lokalen, op afspraak), voor zover dat onmogelijk thuis kan gebeuren;
  • Cruciale experimenten waarvoor fysieke aanwezigheid in de UGent-gebouwen noodzakelijk is.

Bovenstaande activiteiten kunnen bovendien enkel doorgaan op voorwaarde dat het principe van social distancing (dit betekent maximaal afstand houden, minstens anderhalve meter) strikt kan worden toegepast. Dit moet absoluut gegarandeerd kunnen worden. De inschatting van de haalbaarheid van strikt toegepaste social distancing en van de opvolging van alle relevante richtlijnen gebeurt door de leidinggevende.

Bovendien kunnen onderzoekslaboratoria enkel gebruikt worden onder de volgende bijkomende voorwaarden:
  • De minimale personeelsbezetting, vereist om het labo op een veilige manier open te houden, is aanwezig;
  • Onderzoekers kunnen geen bijkomende personen vragen aanwezig te zijn;
  • Onderzoekers kunnen enkel laboratoria betreden in overleg met hun leidinggevende.
Elke UGent-medewerker die verantwoordelijk is voor onderzoeksactiviteiten dient voor elk van die activiteiten na te gaan hoe snel die op een veilige manier stopgezet zou kunnen worden. Indien stopzetting niet snel zou kunnen gebeuren (dit is: binnen de 24 uur) moet voor de stopzetting een plan van aanpak opgesteld worden. Dat plan bepaalt welke acties ondernomen dienen te worden om desgevraagd de activiteit op een veilige manier stop te zetten, en hoeveel tijd dat vergt. Dat plan dient aan de rector bezorgd te worden via actueel@ugent.be.

Voor een antwoord op onderwijsgerelateerde vragen, verwijzen we u naar de pagina met onderwijstips

 Van UGent-personeelsleden die dienstvrijstelling hebben, wordt verwacht dat ze de UGent-communicatie (groepsmails, corona-webpagina, mails van de leidinggevende, … ) strikt blijven opvolgen.

Deze maatregelen gelden tot en met 19 april 2020, en kaderen in de aanpak van de coronacrisis in het voorjaar van 2020.

Met vriendelijke groeten,
Rik Van de Walle