Meer dan 4 op 5 werkzoekenden bezorgd over het vinden van een job tijdens de coronacrisis

(08-05-2020) De vrees om geen job te vinden ten gevolge van de coronacrisis is groot. Dit blijkt uit een bevraging van de UGent en VDAB naar de impact van de crisis op werkzoekenden. Er wordt vrij intensief naar werk gezocht, maar op een andere manier.

UGent-onderzoekers voerden in samenwerking met VDAB onderzoek uit naar de impact van de coronacrisis op het werkzoekproces en het welbevinden van werkzoekenden. Al anderhalve maand moeten we zoveel mogelijk ‘in ons kot blijven’. Voor wie zoekt naar een job is dit geen sinecure: sollicitatiegesprekken worden afgezegd of uitgesteld, jobbeurzen gaan niet door, en ook opleidingen worden geschrapt.

“Desondanks wordt er toch nog vrij intensief naar een job gezocht. Zij het dan vooral online en met een iets andere focus dan voor de crisis”, zegt Jolien Stremersch, doctoraatsstudent Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UGent. In haar doctoraat onderzoekt ze samen met promotor professor Greet Van Hoye hoe mensen op zoek gaan naar werk en met welke gevolgen.

Focus verleggen

86 % van de werkzoekenden geeft aan bezorgd te zijn over het vinden van een job ten gevolge van de coronacrisis. Deze bezorgdheid bleek significant groter te zijn dan voor de crisis, en aanzienlijk hoger bij vrouwen en werkzoekenden die nog maar pas op zoek zijn naar een job.

Ondanks de hoge bezorgdheid blijft men niet bij de pakken zitten. Meer dan de helft van de werkzoekenden (61 %)  geeft aan veel tijd besteed te hebben aan het zoeken naar een job, zij het op een andere manier.

“We zien duidelijke veranderingen in het werkzoekproces van de werkzoekenden. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan anders naar een job te zoeken ten gevolge van de coronacrisis. Een kwart van hen geeft aan dat deze verandering gaat over het verleggen van de focus. Men zoekt niet meer strikt in de sector waar men normaal gezien naar werk zoekt, maar men verbreedt de focus naar andere sectoren waar nu wel werk te vinden is”, aldus de onderzoekers. “Ook op vlak van jobaspecten merken we een verandering op. Werkzoekenden geven aan door de coronacrisis meer belang te zullen hechten aan de werkzekerheid (52 %) en de work-lifebalans (44 %) bij het kiezen van een job.”

Stresserend

Het onderzoek ging ook na hoe het gesteld is met het welbevinden en het stressniveau van de werkzoekenden tijdens de coronacrisis. 77 % van de deelnemers ervaart meer depressieve gevoelens en angstige gedachten dan voor corona. De voornaamste klachten zijn: zich niet gelukkig voelen (82 %), minder goed in staat zijn beslissingen te nemen (75 %) en concentratieproblemen (75 %). Daarnaast ervaart ook bijna 1 op 3 werkzoekenden ernstige tot zeer ernstige stressklachten tijdens de coronacrisis. Zij vinden het erg moeilijk om te ontspannen (51 %), zijn lichtgeraakt (49 %), en geraken gemakkelijk overstuur (46 %). Opvallend is dat de jongere werkzoekenden uit dit onderzoek meer van deze klachten hadden. 

Kansen

Ondanks het verlaagde welbevinden en het hogere stressniveau zijn er toch enkele positieve punten. 1 op 10 werkzoekenden geeft aan dat de coronacrisis ook kansen met zich meebrengt. Er is nu bijvoorbeeld meer tijd om zich online bij te scholen. Ook het volledig online solliciteren levert een flinke tijdswinst op

Meer info

Jolien Stremersch
Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie
jolien.stremersch@ugent.be
+32 (0)477 388 076