Vakgroep Economie: niet enkel vrees voor ontslag door corona, ook voor misgelopen promoties

(03-04-2020) Welke impact denken we dat de huidige coronacrisis zal hebben op onze loopbaan? Arbeidseconomen van de UGent vroegen het aan duizenden Vlamingen.

Hierbij rapporteert de vakgroep de antwoorden voor een panel dat qua geslacht, leeftijd en opleidingsniveau overeenkomt met de volledige populatie van Vlaamse werknemers.

De vrees voor een negatieve carrière-impact van de coronacrisis is groot. Meer dan 1 op 5 vreest zijn/haar baan te verliezen door de coronacrisis. 

“Deze vrees voor een negatieve impact is veelal hoger bij kwetsbare groepen zoals personen met een migratieachtergrond. Ook bij wie nu tijdelijk werkloos is, zit de schrik er sterker in: ongeveer 40% van hen vreest hun baan definitief te verliezen als gevolg van de coronacrisis.” Professor Stijn Baert.

1 op 7 vreest dat dit zelfs voor het einde van het jaar het geval zal zijn. 

“Er vielen de afgelopen weken al verschillende geluiden op te vangen dat de horeca- en toerismesector het hard te verduren krijgt. Dit vertaalt zich ook naar de werkvloer, waar de vrees voor negatieve carrièregevolgen nog duidelijker merkbaar is dan in andere sectoren.” Doctoraal onderzoeker Louis Lippens.

Erg opvallend is ook dat 1 op 4 vreest een promotie te mislopen die hij/zij zou gekregen hebben zonder de coronacrisis.

“Meer dan 1 op 4 ziet ook een impact op de eigen werkmotivatie. Deze ingeschatte impact is hoger onder jongeren.” Doctoraal onderzoeker Johannes Weytjens.

Telewerk

Een overgrote meerderheid denkt dat door de huidige coronacrisis ook in de toekomst veel meer aan telewerk (85%) en digitaal vergaderen (81%) zal worden gedaan in ons land.

“Aan telewerk worden positieve eigenschap toegekend (efficiënter werken en lagere kans op burn-out, bijvoorbeeld), maar ook een mogelijk negatief effect op promotiekansen wordt onderlijnd, net als verzwakkende banden met de collega’s en de werkgever.” Doctoraal onderzoeker Eline Moens.

2 op 3 van degenen die nu door de coronacrisis meer telewerken zijn daar tevreden mee. Opvallend: wie kinderen in huis heeft, is minder tevreden met het verhoogde telewerk. 1 op 3 wordt gestoord door huisgenoten bij dit verhoogde telewerk. Meer dan 1 op 5 ervaart meer conflicten met huisgenoten.

“Meer dan de helft van onze panelleden voelen zich goed begeleid bij het verhoogde telewerk. Slechts 1 op 7 had moeite om zijn/haar werkgever hiertoe te overtuigen. Dit percentage lag wel hoger in West-Vlaanderen.“ Professor Stijn Baert.

Tijdelijke werkloosheid

Meer dan de helft van de bevraagde tijdelijk werklozen vreest financieel in de problemen te komen. Deze vrees is hoger onder vrouwen en onder wie jonger of laagopgeleid is.

“Opmerkelijk: 1 op 3 van degenen die nog niet tijdelijk werkloos zijn (of dat vorige week, op het moment van de enquête, nog niet waren), vrezen (vreesden) dat alsnog te worden.” Doctoraal onderzoeker Philippe Sterkens.

Methode

In het kader van dit onderzoek werd gefocust op werknemers in loondienst woonachtig in Vlaanderen die jonger zijn dan 65. Naast een verschil in inhoudelijke focus (carrière na de huidige coronacrisis) onderscheidt het onderzoek zich dus ook qua populatie van andere bevragingen.

De online enquête kon ingevuld worden tussen woensdag 25 maart en dinsdag 31 maart via het programma Qualtrics. 14.005 personen gingen in op de oproep. Op basis van hun antwoorden werd een panel samengesteld van 3821 Vlaamse werknemers (jonger dan 65 en met volledige antwoorden) dat representatief is naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (telkens twee categorieën).

Info

Lees het volledige onderzoeksrapport

Stijn Baert
Vakgroep Economie
M +32 0486 49 27 52

Louis Lippens
Vakgroep Economie
M +32 0496 28 87 30

 Eline Moens
Vakgroep Economie
M +32 0494 92 29 42

Philippe Sterkens
Vakgroep Economie
M +32 0498 20 40 23

Johannes Weytjens
Vakgroep Economie
M +32 0478 58 90 55