Duiding rector Rik Van de Walle bij communicatie organisatie verdere lesactiviteiten

(22-03-2020) Het bestuur van de Universiteit Gent besloot vrijdag 20 maart 2020 om tot het einde van het semester over te stappen op onderwijs op afstand/digitaal leren.

De beslissing werd genomen in overleg met de Vlaamse rectoren. Ze bereikte vervolgens de media vooraleer personeel en studenten van de UGent op de hoogte waren. De universiteit betreurt dit. 

“De UGent communiceert altijd eerst via een UGent-kanaal, meer specifiek is dit onze UGent-website. Vervolgens wordt een boodschap op Ufora geplaatst én gemaild naar de studenten en personeel. Vrijdag laatstleden gingen we precies op deze manier te werk, maar werd onze beslissing aan de media meegedeeld vóór wij de kans kregen die aan onze studenten en personeelsleden mee te delen. Dat in het bijzonder onze studenten daar ontgoocheld over zijn, is niet alleen te begrijpen maar ook terecht. Ik ben er evenzeer ontgoocheld over. De communicatie gebeurde evenwel buiten de wil van de UGent om op de wijze die ik zonet beschreef".
"Dit gezegd zijnde wil ik de blik op de toekomst richten. Op vrijdag 20 maart hebben we gecommuniceerd wat kón gecommuniceerd worden: het algemene kader dat we dit semester zullen volgen bij de verdere organisatie van de lesactiviteiten. De concrete invulling van dat kader zal eerstdaags vastgelegd worden. Studenten en personeelsleden zullen daarvan op de hoogte worden gebracht van zodra dat kan. Ten slotte wil ik nog meegeven dat we alles doen wat mogelijk is om tegen het einde van de week ook meer duidelijkheid te kunnen bieden omtrent de evaluatie- en examenregeling die van toepassing zal zijn. Onze onderwijsverantwoordelijken, zowel op het universitaire niveau als binnen de faculteiten, maken daar prioritair werk van.” Rector Rik Van de Walle.

De UGent blijft de situatie op de voet volgen. Geüpdatete informatie over het beleid en de UGent-richtlijnen in het kader van de huidige coronaproblematiek vindt u op www.ugent.be/coronavirus. De UGent rekent op eenieders medewerking om de impact van de coronaproblematiek zo klein mogelijk te houden.