Geef ook jouw input voor de coronagerelateerde UGent-onderzoeken

(07-04-2020) Hoe gaat het thuiswerken, thuisleren, het algemene leven... in tijden van COVID-19? Hoe gaan jij en je omgeving ermee om, privé en op het werk? De UGent vraagt voor diverse onderzoeken jouw input. Help het onderzoek vooruit met jouw inbreng!


Huiselijk geweld in België in tijden van corona

 • Korte omschrijving: coronamatregelen zoals thuis blijven en afstand houden veroorzaken spanning en stress, wat het risico op agressie kan vergroten. UGent-experten gaan na of de coronacrisis ook een huiselijk-geweldcrisis wordt. 
 • Doelgroep: Belgische bevolking vanaf 16 jaar
 • Meer info

Neem deel

Effect van coronavirusmaatregelen op mens en dier (in huishoudens met en zonder huisdieren)

 • Korte omschrijving: hebben huisdieren een effect op hoe we de gevolgen van de coronamaatregelen ervaren? Wat verandert er voor onze dieren momenteel en in onze relatie met hen? Hoe denken mensen zonder huisdieren hierover?
 • Doelgroep: alle personen en gezinnen, zowel met als zonder huisdieren
 • Meer info

Neem deel

Uitdagingen bij volwassenen met autismespectrumstoornis tijdens coronacrisis

 • Korte omschrijving: de behoeftes en uitdagingen van volwassenen met een autismespectrumstoornis nagaan
 • Doelgroep: meerderjarigen uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, zowel met als zonder autismespectrumstoornis 
 • Meer info

Neem deel (Engelstalige enquête)

Impact van coronamaatregelen op gedrag kleuters met autismespectrumstoornis en hun ouders 

 • Korte omschrijving: nagaan van impact coronamaatregelen op dagelijkse structuur en routines bij kleuters met autismespectrumstoornis en hun ouders
 • Doelgroep:  ouders van een kleuter tussen 2.5 en 6 jaar oud met de diagnose van een autismespectrumstoornis
 • Meer info

Neem deel

Jouw welzijn en relaties gedurende de coronaperiode

 • Korte omschrijving: een onderzoek naar mogelijke stress die het coronavirus met zich meebrengt en hoe dit impact heeft op ons welzijn en onze relaties.
 • Doelgroep: alle meerderjarigen in België en Nederland
 • Meer info

Neem deel

 Onze mentale gezondheid tijdens de coronapandemie

 • Korte omschrijving: aan de hand van een vragenlijst in kaart brengen hoe we omgaan met coronagerelateerde stress, angst, of depressieve gevoelens.
 • Doelgroep: alle meerderjarigen
 • Meer info

Neem deel

Hoe nauwgezet volgt de Vlaming de coronamaatregelen? En waarom?

 • Korte omschrijving: aan de hand van een vragenlijst nagaan welke motivatoren aanzetten om de maatregelen te (blijven) volgen.
 • Doelgroep: alle Vlamingen
 • Meer info

Neem deel

Hoe buitenactiviteiten tijdens de coronacrisis ons mentaal welzijn beïnvloeden

 • Korte omschrijving: Aan de hand van een korte enquête willen de onderzoekers nagaan hoe buitenactiviteiten onze emoties en gezondheid beïnvloeden, gezien de huidige situatie.
 • Doelgroep: alle Vlamingen

Neem deel

Impact van COVID-19 op transpersonen

 • Korte omschrijving: Via deze studie willen de onderzoekers nagaan hoe transpersonen persoonlijk beïnvloed worden door de COVID-19 situatie en welke gevolgen dit alles heeft voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.
 • Doelgroep: iedereen (wereldwijd) die zichzelf identificeert, ervaart en / of beschrijft als transgender, zolang zij tenminste 16 jaar oud zijn.

Neem deel

Impact van COVID-19 op migranten en vluchtelingen

 • Korte omschrijving: Het doel van dit onderzoek is om meer te leren over hoe COVID-19 wordt ervaren door migranten en vluchtelingen en hoe zij ermee omgaan. Met die informatie zullen de onderzoekers organisaties en politici informeren over hoe zij migranten en vluchtelingen het best kunnen ondersteunen tijdens en na deze pandemie.
 • Doelgroep: migranten en vluchtelingen in 10 Europese landen (België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden)
 • Meer info

Neem deel (survey beschikbaar in 30 talen)