COVID-19 communicatieleidraad levert zorgverleners gespreksadvies rond ziekte, opname en overlijden

(08-04-2020) De nieuwe communicatieleidraad van VUB en de UGent bevat gespreksstrategieën en adviezen voor goede communicatie met patiënten en hun naasten, gericht op moeilijke onderwerpen gerelateerd aan de huidige COVID-19 crisis.

Onderzoekers van de VUB-UGent-onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde hebben naar buitenlands voorbeeld een COVID-19 communicatieleidraad opgesteld voor hulpverleners.

De onderzoekers hebben hun kennis en expertise in palliatieve zorg en levenseindezorg gebundeld en hebben, vanuit een versie die ontwikkeld en gepubliceerd werd door onderzoekers van het VitalTalk programma en het Center to Advance Palliative Care uit de VS, de COVID-19 communicatieleidraad uitgewerkt en aangepast aan de Vlaamse context. Dit gebeurde in samenwerking met zorgverleners uit verschillende sectoren in Vlaanderen (thuiszorg, palliatieve zorg, ziekenhuizen en woonzorgcentra), die elk vanuit hun eigen discipline (huisartsgeneeskunde, geriatrie, verpleegkunde, spoeddienst, etc.) feedback hebben gegeven.

Thema's

De COVID-19 communicatieleidraad is opgebouwd uit verschillende thema's:
• Screening – Wanneer iemand vermoedt geïnfecteerd te zijn
• Voorkeuren – Wanneer iemand niet naar het ziekenhuis wil
• Triage – Wanneer u moet beslissen waar een patiënt heen moet
• Opname – Wanneer uw patiënt naar het ziekenhuis of intensieve zorg moet
• Begeleiding – Wanneer het 'omgaan met' (coping) een boost nodig heeft of wanneer emoties hoog oplopen
• Beslissen – Wanneer de dingen niet zo goed gaan, zorgdoelen, code status
• Beperkte middelen – Wanneer de nood ervoor zorgt dat u keuzes moet maken
• Op de hoogte brengen – Wanneer u iemand telefonisch inlicht
• Anticiperen – Wanneer u zich zorgen maakt over wat zal gebeuren
• Rouw – Wanneer iemand gestorven is

De COVID-19 communicatieleidraad zal verspreid worden naar verschillende organisaties en zorgverleners, die de leidraad op hun beurt verder kunnen verspreiden naar andere zorgverleners binnen hun organisatie of dienst.

Info

Dr. Aline De Vleminck
Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde
M 0472 24 08 16