Welke impact hebben coronamaatregelen op gedrag kleuters met autismespectrumstoornis en hun ouders?

(08-04-2020) UGent onderzoekers gaan na welke impact de coronamaatregelen hebben op het gedrag van kleuters met autismespectrumstoornis en hun ouders.

Sinds 16 maart werden een aantal belangrijke maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. In veel gezinnen veranderden deze coronamaatregelen de dagelijkse structuur en routines. UGent onderzoekers gaan na of deze maatregelen een impact hebben op het gedrag van kleuters met autismespectrumstoornis en hun ouders.

Neem deel

Bent u een ouder van een kleuter tussen 2.5 en 6 jaar oud met de diagnose van ASS? Help ons door de vragenlijst in te vullen!

Het invullen duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Ook indien u zelf geen ouder bent van een kleuter met ASS, kan u ons helpen door onze vragenlijst zo veel mogelijk te verspreiden.

Vul de vragenlijst in

Contact

Onderzoeksgroep ontwikkelingsstoornissen, faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Sofie Boterberg

T: 0477 17 32 97