Tieners kijken positief naar de toekomst tijdens de coronaperiode… en naar Instagram

(07-05-2020) Vlaamse tieners ervoeren de afgelopen maand meer positieve dan negatieve gevoelens, blijkt uit UGent-onderzoek. Verveling stak wel vaak de kop op. Tieners gebruikten opvallend vaker sociale media om het gemis aan gezelschap te compenseren.

Mentaal welbevinden en sociale-mediagebruik

De bevraagde tieners waren de voorbije maand vaker gelukkig en blij dan boos en verdrietig. Een kwart van hen voelde zich geregeld angstig, maar slechts 15% zag de toekomst somber in.
Een derde van de tieners miste gezelschap en voelde zich geregeld tot zeer vaak geïsoleerd van anderen. Tieners die bij gescheiden ouders wonen, voelen zich iets vaker dan anderen angstig en eenzaam.
Driekwart van de tieners in de studie gebruiken sociale media vaker dan voor de coronaperiode. Instagram, Snapchat en YouTube zijn de favoriete kanalen.

Sociale media als bron voor sociaal contact

De tieners gebruiken sociale media voornamelijk om contact te houden met vrienden en familie en om bij te blijven met wat zij doen.
Tieners die zich vaker eenzaam voelen, maken meer dan hun leeftijdsgenoten gebruik van sociale media om met anderen te praten. Ook voor de opvolging van hun schoolwerk en om de aandacht af te leiden van de coronacrisis worden sociale media vaak gebruikt. £

Ze schakelen sociale media het minst in om actief op zoek te gaan naar advies of hulp van anderen, om negatieve gevoelens te delen met anderen of om informatie te zoeken over de richtlijnen die ze moeten volgen.

Wanneer tieners nieuws en informatie zoeken op sociale media, dan doen ze dat voornamelijk om op de hoogte te blijven van de coronasituatie in België, en van het aantal doden. Ze zoeken ook naar informatie om geruststelling te vinden, vooral zij die zich geregeld angstig voelen. Hoe tieners zich voelen hangt samen met hun mediagebruik:

Tieners die zich vaker angstig, minder goed en eenzaam voelen, maken frequenter gebruik van sociale media. Dit doen ze voornamelijk om het gemis van vrienden en familie te compenseren,” verduidelijkt professor Hudders. “Deze tieners hebben de neiging om hun negatieve emoties te verbergen en zich op sociale media vrolijker en positiever voor te stellen dan ze zich werkelijk voelen”.

Jongens en jongere tieners positiever dan meisjes en oudere tieners

Jongens rapporteerden over de afgelopen maand vaker positieve en minder vaak negatieve gevoelens dan meisjes. Jongens voelen zich energieker, en zijn over het algemeen ook meer tevreden over hun leven tijdens deze coronaperiode dan meisjes. Meisjes voelden zich vaker eenzaam en angstig. Meisjes gaven vaker dan jongens aan dat ze steun vinden via sociale media wanneer ze zich niet goed voelen.

Leeftijd speelt ook een rol in het mentaal welzijn. Tieners tussen 13 en 15 jaar voelden zich minder vaak eenzaam en zijn meer tevreden over hun leven tijdens deze coronaperiode dan de tieners tussen 16 en 19 jaar. Ze hadden de afgelopen maand ook meer positieve en minder negatieve gevoelens dan de tieners tussen 16 en 19 jaar. Tieners ouder dan 16 jaar in de steekproef gaven wel vaker aan steun te vinden van anderen via sociale media dan de tieners tussen 13 en 15 jaar. Er was geen verschil in gevoelens van verveeldheid tussen de twee leeftijdscategorieën.

Over de studie

De data werden online verzameld tussen 16 en 29 april 2020. 2165 Vlaamse tieners tussen 13 en 19 jaar vulden de vragenlijst in, die via secundaire scholen en via de Gezinsbond werd verspreid. De respondenten (34.4% jongens vs. 64.8% meisjes) waren verdeeld over verschillende onderwijstypen (ASO: 51% - TSO: 30.9% - BSO: 14.6% - KSO: 3%).
60% van de tieners die deelnamen, leeft in een gezin waarvan de ouders gehuwd zijn.

Info

De studie werd uitgevoerd door de Vakgroep Communicatiewetenschappen, Centrum voor Persuasieve Communicatie (UGent).

Prof. Liselot Hudders - 0486 17 61 20 - liselot.hudders@ugent.be

Prof. Verolien Cauberghe – 0472 23 07 87 - verolien.cauberghe@ugent.be

Prof. Steffi De Jans – 0476 72 45 24 - steffi.dejans@ugent.be

Ini Vanwesenbeeck - ini.vanwesenbeeck@ugent.be

Prof. Koen Ponnet - 0484 14 79 72 - koen.ponnet@ugent.be