Wat vind jij van intelligente robots op de werkvloer?

(09-12-2020) UGent-masterstudenten gezocht voor survey in het kader van studentenonderzoek naar robots op de werkvloer.

Hoe bereiden bedrijven zich het best voor op toekomstig digitaal werken binnen diverse sectoren? Die vraag willen enkele economiestudenten, met steun van de Faculteit Economie & Bestuurskunde, beantwoorden binnen een “Student Excellence” programma. Ze stelden daarvoor een survey op.

Jouw deelname wordt sterk gewaardeerd op voorwaarde dat je masterstudent bent én studeert aan de Universiteit Gent.

De studenten over hun project:

Het onderzoeksproject gaat over de toekomst en aanvaarding van intelligente robots op de werkvloer bij hoogopgeleide jongvolwassenen.

We bevragen jouw persoonlijke opinie of perceptie, los van het feit of jouw opleiding en toekomstige job meer of minder innovatief is. We proberen nadien na te gaan welke verschillen er bestaan tussen faculteiten, en hoe bedrijven zich het best voorbereiden op toekomstig digitaal werken binnen diverse sectoren. Voor het invullen van de vragenlijst is er géén technische kennis over intelligente robots vereist, vermits onze nadruk ligt op de adoptie door eindgebruikers.

In deze vragenlijst, definiëren we een intelligente robot ruim. Namelijk: Stel dat er in de toekomst (dus binnen onbepaalde tijd) een robot zou bestaan die zodanig intelligent is dat die elke activiteit en elk proces (ofwel elke aaneenschakeling van activiteiten) aankan. Denk bij robots dus niet noodzakelijk aan fysieke machines die handenarbeid kunnen overnemen, maar ook software die complexe denkprocessen kan overnemen of ondersteunen. Dit zou betekenen dat alles realiseerbaar kan worden met technologie, en dat je niet hoeft te twijfelen aan de technische haalbaarheid van een automatisatie.

Vul hier de survey in!

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Alle antwoorden zullen anoniem worden verwerkt. Als dank voor uw deelname, zullen we vijf bol.com-waardebonnen verloten onder alle respondenten, telkens met een bedrag van 20 euro.