VACATURE - Stakeholder & Proposal Manager SOLIDLab Vlaanderen

(09-06-2022) De imec onderzoeksgroep mict van Universiteit Gent is op zoek naar een stakeholder & proposal manager voor een Vlaams onderzoeksproject over hoe persoonlijke digitale informatie kan worden beheerd.

Over het project

SOLIDLab Vlaanderen is een grootschalig Vlaams onderzoeksproject dat verder bouwt op de SOLID specificatie van sir Tim Berners-Lee (uitvinder van het www). Het idee achter SOLID is om applicaties en hun data van elkaar los te koppelen via gedecentraliseerde datakluizen waarin mensen hun persoonlijke gegevens kunnen opslaan en deze op eigen beslissing kunnen delen met anderen. Bedrijven kunnen, als ze toestemming krijgen van de gebruiker, toegang verwerven tot bepaalde gegevens uit die ‘kluizen’ via een beveiligde verbinding en voor een specifiek-gedefinieerde taak. SOLIDLab Vlaanderen onderzoekt de ontwikkeling van dergelijke gedecentraliseerde datakluizen als bouwstenen voor een innovatieve data-gedreven economie in Vlaanderen vanuit verschillende invalshoeken: juridisch, technisch, economisch, gebruikersperspectief, etc.

Jouw opdracht

Binnen de context van SOLIDLab Vlaanderen krijg je de kans om een dynamische team van onderzoekers te vervoegen die verbonden zijn aan verschillende imec onderzoeksgroepen en verschillende Vlaamse Universiteiten.

Als stakeholder manager:

• verzorg en onderhoud je, vanuit je sterke relationele vaardigheden, de contacten met een heel breed gamma van belanghebbenden (bedrijven, overheden, koepelorganisaties, …)
• ga je in dialoog met belanghebbenden rond onderzoeksresultaten en -opportuniteiten (bv. via participatieve workshops, buurt-/buurtoverleg, webinars, site-bezoeken, …);
• organiseer en begeleid je overleg met belanghebbenden tijdens de verschillende fasen van een project en koppel je terug naar collega’s;
• ga je na hoe alle betrokkenen optimaal kunnen samenwerken, zet je procedures op en lijn je ‘best-practices’ af;
• ben je het centrale aanspreekpunt rond de Vlaamse SOLID Community werking en voor de communicatie met het DataNutsBedrijf.
• fungeer je als linking pin tussen de industrie (geïnteresseerd in Solid-technologie en kansen) en onderzoekers (onderzoek doen waarin aannames van de industrie kunnen worden gevalideerd).

Als proposal manager:

• starten vele nieuwe projecten bij jou: je legt de eerste contacten, evalueert de haalbaarheid, doelstellingen en timing en beslist samen met het management hoe het projectvoorstel vorm krijgt en wordt ingevuld;
• ben je verantwoordelijk voor het opzetten van (voornamelijk) interdisciplinair onderzoeksprojecten naar hoe persoonlijke datakluizen en informatiebeheersystemen daadwerkelijk ‘uitgerold’ en bestudeerd kunnen worden;
• identificeer je per projectopportuniteit de belanghebbenden (zoals lokale actoren/stakeholders, burgers, verenigingen) en leer je hun behoeften en noden kennen om een passende relatie op te bouwen;
• schrijf je mee aan projectvoorstellen rond de implementatie en studie van persoonlijke datakluizen en informatiebeheersystemen;
• ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en het beheer van verschillende projectvoorstellen en voor het coachen en aansturen van collega’s die samen me jou het projectvoorstel uitschrijven en uitwerken;
• bepaal je de planning, de risico's en de middelen voor toekomstige projecten en zet je een projectacquisitie pipeline op.

Jouw profiel

• Je hebt een Masterdiploma in een relevant vakgebied, zoals Handelsingenieur, Toegepaste Economische Wetenschappen, Communicatiewetenschappen, Sociologie, Politieke Wetenschappen of je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare professionele ervaring in stakeholder- management, en/of projectacquisitie.
• Je deed bij voorkeur reeds ervaring op in een gelijkaardige functie zoals portfolio-, proposal- of projectmanagement;
• Dankzij je kennis van organisatiestructuren en processen kan je autonoom werken en prioriteiten stellen, ook onder druk;
• Je fungeert graag als communicator, probleemoplosser en teamspeler die structuur en focus aanbrengt;
• Je bent in staat om analytisch en strategisch mee te denken met verschillende managementniveaus;
• Een perfecte schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands en Engels is noodzakelijk;
• Je hebt een vlotte pen en je kan, met ondersteuning van collega’s, een projectvoorstel uitschrijven;
• Je hebt een goede kennis van methoden voor sociaalwetenschappelijk en/of sociologisch onderzoek;
• Je hebt een kritische ingesteldheid en bent steeds op zoek naar uitdagingen en hoe deze kunnen verbeterd worden;
• Je kan omgaan met deadlines en hebt een grote mate van flexibiliteit voor wijzigingen binnen het onderzoekstraject;
• Je bent een echte ‘netwerker’.

Over de onderzoeksgroep imec-mict-UGent

• De imec onderzoeksgroep voor Media, Innovatie en Communicatietechnologieën is een interdisciplinaire onderzoeksgroep verbonden aan de vakgroep Communicatiewetenschappen en de vakgroep Industrieel Ontwerp en Product Design van de Universiteit Gent en onderdeel van het digitale onderzoeksinstituut imec.
• De onderzoeksgroep is gevestigd in De Krook in Gent, het epicentrum van digitale media-innovatie in Vlaanderen. Deze architecturale hotspot is een ontmoetingsplaats voor wetenschap, digitale technologie, ondernemerschap, media, cultuur en kunst.

Interesse?

Als je interesse hebt in deze functie, stuur dan je motivatiebrief, cv, een kopie van je studieresultaten en een lijst van je academische publicaties indien beschikbaar vóór 22 augustus naar jobs.mict@ugent.be


Vragen over de functie kunnen ook naar dit e-mailadres worden gestuurd.