PUBLICATIE - Wie geeft de stad vorm? Participatieverschillen op stedelijke crowdsourcingplatformen.

(28-06-2021)

Deze studie onderzoekt participatieverschillen op crowdsourcingplatformen in een smart city context. Dergelijke platformen vormen hybride toepassingen van gedistribueerd innovatiemanagement en nieuwe modi van online burgerschap. Ze worden dan ook regelmatig ingezet om samen met burgers vorm te geven aan de stedelijke omgeving. De opkomst van dergelijke participatie-instrumenten zorgt er echter ook voor dat er nieuwe vormen van ongelijkheid ontstaan, gezien niet alle burgers op dezelfde manier gebruik maken van deze inspraakmogelijkheden. Dit onderzoekt tracht deze verschillen te verklaren aan de hand van traditionele vormen van burgerschap, digitale geletterdheid en opinieleiderschap. De resultaten tonen aan dat dergelijke verschillen voornamelijk te verklaren zijn door opinieleiderschap en politieke engagementen. Traditionele vormen van maatschappelijk engagement en digitale geletterdheid spelen hierin echter geen aantoonbare rol. Dit onderzoek toont ook aan dat dergelijke platformen voornamelijk worden gebruikt door burgers die reeds gebruik maken van de bestaande formele participatiekanalen en er dus in zekere mate sprake is van een Matheus-effect die een participatie-elite verder versterkt. Op die manier draagt dit onderzoek bij aan een beter begrip van het emanciperend potentieel van dergelijke platformen en de democratische implicaties die hieraan zijn verbonden.

Auteurs: Bastiaan Baccarne & Lieven De Marez

Baccarne, B., & De Marez, L. (2021). Co-Shaping Smart Cities: Participation Inequalities in Civic Crowdsourcing. International Journal of Urban Planning and Smart Cities 2(2), 34-47. DOI: 10.4018/IJUPSC.2021070103

Lees de paper hier