WEYLANDT, E.: ‘A la découverte du français juridique - Over de eigenheid van het juridisch Frans in België.’ Ad Rem - Tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies, 2009, p. 60-64.

In een themanummer over rechtstaal in België kan een bijdrage over juridisch Frans niet ontbreken. De eigenheid van België zorgt er immers voor dat iedere Nederlandstalige advocaat op al dan niet gezette tijdstippen geconfronteerd wordt met juridische documenten in het Frans. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende knelpunten die Nederlandstalige juristen ondervinden in juridisch Frans.