WEYLANDT, E.: “Didactiek van LSP-vakken.” Studiedag Nederlandse Universitaire Talencentra, Gent, 20 maart 2009.

Deze sessie start met een introductie van de kenmerken van Languages for Specific Purposes en de impact die deze hebben op de selectie en redactie van het didactisch materiaal. Als case study wordt de publicatie van het handboek A la découverte du français juridique onder de loep genomen. We gaan dieper in op volgende vragen:

  • Vanuit welke thematiek is dit handboek ontstaan?
  • Hoe is de redactie ervan verlopen?
  • Hoe is het opgebouwd?
  • Welke soort oefeningen komen aan bod?
  • Wat is de plaats van het handboek in de les?
  • Hoe wordt dit vak geëvalueerd?

Tot slot is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en voor het stellen van vragen.