VERGUTS, C.: “Mondelinge taalvaardigheid evalueren.” Trefdag NT2, Gent, 1 april 2011.

Deze workshop gaat dieper in op de ontwikkeling en evaluatie van mondelinge testen. We focussen hierbij eerst op het opstellen van een opdracht: waarmee hou je rekening bij wat je vraagt van een student? Hoe kan je rekening houden met de validiteit (test ik wat ik wil testen?) en de betrouwbaarheid (hoe zorg ik ervoor dat ik op elk moment zoveel mogelijk op dezelfde manier evalueer?). Hiervoor bekijken we een aantal bestaande evaluatiematrices en gaan we na hoe we die in onze eigen werksituatie kunnen integreren.