VERGUTS, C.: “De organisatie van een traject Academisch Nederlands: een gedachtewisseling”, Derde Projectconferentie Goesting in Leren en Werken, Hasselt, 9 december 2010.

Bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs botsen studenten vaak op tegen problemen die te maken hebben met academisch taalgebruik, dat veel abstracter wordt dan de taal die ze tot dan toe moesten hanteren. Ook hebben ze nood aan een heel scala relatief nieuwe, academische vaardigheden, zoals notities nemen en academische presentaties geven. In deze korte presentatie gaan we in op de manier waarop het Universitair Talencentrum van de UGent probeert de brug te slaan tussen de twee door een traject op verschillende sporen: instapcursus met individuele verwerking op online leeromgeving en gevorderde cursus papers schrijven met individuele begeleiding tijdens het jaar.