VAN DE WIELE, EVA; VAN VLEM, LISELOTTE: “Blended Learning en leercompetenties. Wat zijn de mogelijkheden van een virtueel leerpad voor taalleerders?” Slotconferentie GoLeWe, Antwerpen, 20 mei 2011.

De theorie rond leer- en doceerstijlen is interessant, maar nog boeiender wordt het als we deze theorie omzetten naar bruikbare praktijkvoorbeelden. Daarvoor ontwikkelden we digitale leerpaden rond leercompetenties voor het taalonderwijs. De voorbeelden werden uitgewerkt voor Nederlands en Spaans, op verschillende ERK-niveaus.

In de leerpaden kunnen de studenten hun leervoorkeuren gebruiken om gericht nieuwe grammatica en woordenschat te assimileren en verwerken. Dat werkt zo. Na een inleidende oriëntatievraag worden de studenten verwezen naar oefeningen volgens een bepaalde leerstijl. Daarna hebben ze de kans met  een andere leerstijl te oefenen of de afsluitende test te doen.  Ten slotte peilt  een reflectievraag naar de leerervaringen van de studenten om zo hun zelfkennis over hun competenties te verdiepen.

Om te kijken welk effect deze werkvorm heeft op de studenten en of het inderdaad een toegevoegde waarde biedt om oefeningen aan te bieden volgens leerstijl, hebben we hun reacties verzameld.

In de presentaties bespreken we de voor- en de nadelen op basis van de meningen van de studenten die het systeem testten. Daarnaast laten we zien hoe de leerpaden zijn opgebouwd en hoe docenten zelf aan de slag kunnen gaan om dit soort leerpaden uit te werken met hun eigen materiaal.