VANDENDAELE, A.; VAN DE WIELE, E.: “Taalleren anders bekeken: Didactische tips voor taaldocenten.” Tweede projectconferentie Goesting in Leren en Werken, Maastricht, 11 mei 2010.

Hoe kan je als taaldocent, uitgaande van de zes leercompetenties (Zelfkennis, Zelfsturing, Samenwerken, Relateren/Structureren, Concretiseren en Kritisch verwerken) die de bouwstenen van het GoLeWe-project vormen, studenten zo effectief mogelijk een vreemde taal aanleren? Met deze vraag zijn we aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs aan de slag gegaan. Na een uitgebreide literatuurstudie van het onderzoek naar leerstijlen, en het grondig bekijken van meer algemene doceer- en studeertips in de dagelijkse onderwijspraktijk, beseften we dat er nood was aan een concrete vertaling van dergelijke ‘handleidingen’ voor het taalonderwijs. In deze workshop schetsen we eerst een theoretisch kader van de verschillende leerstijlen. Daarna confronteren we taaldocenten, aan de hand van een aantal oefeningen, met hun eigen leer- en doceerstijl(en) . Verder gaan we in op hoe je, op basis van die kennis , zowel het verwerven van de vreemde taal als het leerproces in het algemeen aangenamer en vlotter kan laten verlopen in de taalles. Ten slotte stellen we de deelnemers onze “Handwijzer voor Taaldocenten” voor, een praktische tool voor elke taaldocent.