VAN DE WIELE, E.: “Omdat ik het wil! Leerstijlen en motivatie.” Trefdag NT2, Gent, 1 april 2011.

We beginnen met een korte theoretische inleiding op de verschillende theorieën over leerstijlen, bv. Kolb, Myers Briggs, VARK en Vermunt. Op die basis selecteren we zes cruciale leercompetenties voor studenten (Zelfkennis, Zelfsturing, Samenwerken, Relateren/Structureren, Concretiseren en Kritisch verwerken). Daarna confronteren we taaldocenten, aan de hand van een aantal oefeningen, met hun eigen leer- en doceerstijlen.

Verder gaan we in op hoe je, op basis van die kennis, zowel het verwerven van de vreemde taal als het leerproces in het algemeen aangenamer en vlotter kan laten verlopen in de taalles. Ten slotte stellen we onze “Handwijzer voor Taaldocenten” voor: een praktische tool voor elke taaldocent. Deze handwijzer vormt een concrete vertaling van algemene doceer- en studietips naar de specifieke context van taalonderwijs.