DE MOOR, T.: “De cursist keert tevreden terug. Motiverend lesgeven.” Trefdag NT2, Gent, 1 april 2011.

Lesgeven aan volwassenen vereist zijn eigen aanpak en veel creativiteit. Voor volwassen cursisten zijn motivatie en plezier vaak de voornaamste redenen voor het volgen én voortzetten van een bepaalde cursus. Om hen dus te binden aan je onderwijsinstelling is het belangrijk als lesgever tijdens de cursus in te spelen op beide aspecten: het taalaspect en het sociale aspect. Maar hoe doe je dat?
In deze workshop vertrekken we van een aantal good practices uit cursustrajecten aan het UCT die bewezen hebben zowel de betrokkenheid van de cursist tijdens de cursus te verhogen als de doorstroming naar hogere niveaus te bevorderen. Deze tips and tricks diepen we vervolgens uit waarbij we telkens uitgaan van concrete situaties uit de praktijk zoals: Hoe houd je de interesse levend tijdens een vakantieperiode? Hoe organiseer je creatieve spreekoefeningen?, …