CHRISTIAEN, N.: "Liedjes in de les Frans." Sint-Vincentius Instituut, Dendermonde, 18 november 2010.

In deze workshop bekijken we de verschillende mogelijkheden van liedjes in je lessen vreemde talen. We beluisteren een aantal liedjes en maken zelf opdrachten daarbij. Op die manier komen we tot een waaier aan mogelijkheden om muziek in de taalklas in te zetten, bv. als aanleiding tor spreek- en schrijfoefeningen, ter verrijking van de woordenschat, als herhaling van een grammaticaal item, enz.