Congressen

Teksten in het Nederlands

CHRISTIAEN, N.: “Liedjes in de les Frans.” Sint-Vincentius Instituut, Dendermonde, 18 november 2010.
DU PONT, O.: “Web 2.0 in de klas Nederlands.” 24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands, Gent, 19 november 2010.
DU PONT, O.: “Web 2.0 in de NT2-klas.” Conferentie Beroepsvereniging NT2, Hoevenen, 4 juni 2010.
DU PONT, O.: “Web 2.0 in de NT2-klas”, Trefdag NT2, Gent, 1 april 2011.
MINNEBO, Véronique; VERGUTS, Catherine (2012): ‘De talige overgang van secundair naar hoger onderwijs. Twee initiatieven 'Academisch Nederlands' nader bekeken.’ Boekpresentatie Goesting in Leren en Werken, Breda, 28 maart 2012.
NEYTS, D.; VERSCHUERE, E.: “NT2-didactiek voor Franstalige Lesgevers van het Lager Onderwijs.” Ciney, 12 en 13 maart 2007
VAN DE WIELE, E.: “Omdat ik het wil! Leerstijlen en motivatie.” PM-PTI Eeklo, 19 januari 2011.
VAN DE WIELE, E.: “Omdat ik het wil! Leerstijlen en motivatie.” Trefdag NT2, Gent, 1 april 2011.
VERGUTS, C.: “Films en filmpjes in de NT2-klas.” Conferentie Beroepsvereniging NT2, Hoevenen, 5 juni 2010.
VERGUTS, C.: “Films en filmpjes in de NT2-klas: Hoogtepunten van Hoevenen.” Conferentie Beroepsvereniging NT2, Utrecht, 26 november 2010.
VERGUTS, C.: “Leerlijnen uitzetten volgens het ERK”, studiedag lesgevers Nederlands in Noord-Frankrijk, Lille, 17 januari 2012.
VERGUTS, C.: “Mondelinge taalvaardigheid evalueren.” Trefdag NT2, Gent, 1 april 2011.
VERGUTS, C.: “Webquests in de NT2-klas.” Conferentie Beroepsvereniging NT2, Gent, december 2006.
WEYLANDT, E.: “Didáctica de LSP – El español para fines específicos.” Interactief atelier voor de studenten SLO Spaans, 15 mei 2009
WEYLANDT, E.: “Didáctica de LSP – El español para fines específicos.” Interactief atelier voor de studenten SLO Spaans., 19 april 2010.
WEYLANDT, E.: “Didactiek van LSP-vakken.” Studiedag Nederlandse Universitaire Talencentra, Gent, 20 maart 2009.
Weylandt, E.: “Languages for specific Purposes: Medisch Frans”, Jaarvergadering Nederlandse Universitaire Talencentra, Amsterdam, 16 maart 2012.
VERGUTS, C.: “Begeleidingstraject Academisch Nederlands.” Tweede dag van de onderwijsinnovatie van de Universiteit Gent, Gent, 16 november 2009.
DU PONT, O.: “Web 2.0 in taallessen”. Lunchcauserie ILT, Leuven, 27 januari 2012.
VERGUTS, C. en WEYLANDT, E.: “Meertalig solliciteren”, Infosessie op de Afstudeerbeurs van de AUGent, 13 maart 2012
DE MOOR, T.: “De cursist keert tevreden terug. Motiverend lesgeven.” Trefdag NT2, Gent, 1 april 2011.
STEEMANS, S.; VERGUTS, C.: “Interuniversitaire taaltest Nederlands voor anderstaligen. Interuniversitaire samenwerking in Vlaanderen.” Studiedag Nederlandse Universitaire talencentra, Antwerpen, 18 maart 2011.
VAN DE WIELE, EVA; VAN VLEM, LISELOTTE: “Blended Learning en leercompetenties. Wat zijn de mogelijkheden van een virtueel leerpad voor taalleerders?” Slotconferentie GoLeWe, Antwerpen, 20 mei 2011.
VERGUTS, C.; DU PONT, O.: “Opzet en ontwikkeling van een high-stake test voor Engels: struikelblokken en routes eromheen.” Studiedag Taal(beleid) in het hoger onderwijs: een veld onder spanning, Antwerpen, 17 maart 2011.
VAN DE WIELE, A.; WEYLANDT, E.: “Via Dialang en Lemo naar het examen” Tweede projectconferentie Goesting in Leren en Werken, Maastricht, 11 mei 2010.
VANDENDAELE, A.; VAN DE WIELE, E.: “Taalleren anders bekeken: Didactische tips voor taaldocenten.” Tweede projectconferentie Goesting in Leren en Werken, Maastricht, 11 mei 2010.
VERGUTS, C.: “De organisatie van een traject Academisch Nederlands: een gedachtewisseling”, Derde Projectconferentie Goesting in Leren en Werken, Hasselt, 9 december 2010.
NEYTS, D.: "Optimalisering individueel leertraject Wetenschappelijk Engels voor Diergeneeskunde." Tweede dag van de onderwijsinnovatie van de Universiteit Gent, Gent, 16 november 2009.
VERGUTS, C.: “Overwegingen bij Academisch Nederlands.” Studiedag Nederlandse Universitaire Talencentra, Gent, 20 maart 2009.

Teksten in het Engels (op onze Engelse website)

DE BOOM, L.; VERGUTS, C.; NEYTS, D.: “Authenticity in peer assessment: a case study for Advanced Academic English – writing skills.” Language Teaching Symposium, Gent, 30 May 2009.
VANDENDAELE, A.: “GoLeWe, Teaching guidelines for language instructors, A learning style-based approach to language acquisition.” Blended learning conference, Hertfordshire, 2010.
VERGUTS, C.; STEEMANS, S.: “Mapping language tests to the Common European Framework: problems and possible solutions.” CercleS Conference, Groningen, 24 November 2011.
DEYGERS, B.; NEYTS, D.: "A multi-layered approach to reviewing tests of languages for specific purposes (LSP)", Alte 3rd international conference on language assessment, Cambridge, 11 April 2008.
DU PONT, O. (2007): 'But we’re American… the presence of American exceptionalism in the speeches of George W. Bush'. Lodz Papers of Pragmatics 3:1.