Optimalisering individueel leertraject Wetenschappelijk Engels voor Diergeneeskunde

In dit project werd een leerpad ontworpen voor een specifieke cursus (Wetenschappelijk Engels in de faculteit Diergeneeskunde), dat bij uitbreiding ook als sjabloon kon dienen voor andere vergelijkbare cursussen English for Specific Purposes.

Het online leerpad via Minerva vormt samen met de klassikale cursus één geheel.

Het leerpad bevat aanvullend oefenmateriaal met zowel verwerkende activiteiten (verdere assimilatie van vaardigheden die in de lessen werden aangebracht), als voorbereidende activiteiten (opdrachten en oefeningen die ervoor zorgen dat in het volgende contactmoment alle studenten op een vergelijkbaar taalniveau kunnen starten).

Op die manier is er aandacht mogelijk voor differentiatie (het heterogene taalniveau van de studenten kan op maat worden geremedieerd), autonoom leren (de studenten werken op eigen tempo en in functie van hun noden), ‘self-assessment‘ (op basis van hun score evalueren de studenten hun evolutie in het leerproces).