Academisch Nederlands

Uit ervaring met de UCT-cursussen ‘Academisch Nederlands voor instromende studenten’ en ‘Efficiënt papers schrijven’ weten we dat studenten nood hebben aan degelijke en inhoudelijk sterke informatie over het schrijven van papers, verslagen en thesissen. Dit project zal daarom inhoud voorzien voor een luik ‘Academisch Nederlands’ op de website Schrijf een paper, bachelor- of masterproef ontwikkeld binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. De volgende elementen zullen hierbij aan bod komen:

  1. Onderzoeksvraag afbakenen en formuleren
  2. Documentatie zoeken, beoordelen en verwijzen
  3. Tekst: academische tekstgenres en hun opbouw
  4. Cohesie: flow en academische woordenschatuitbreiding
  5. Formuleren: academische stijl en integriteit

Het is binnen dit project niet de bedoeling louter een cursus op papier om te zetten naar een digitaal platform om het zo breder beschikbaar te maken. Een van de doelstellingen van dit project is extra te investeren in het zo gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk mogelijk maken van de informatie, aangepast aan het medium van een website. Dat betekent enerzijds dat de informatie overgebracht wordt in zo kort mogelijke teksten met zoveel mogelijk visuele voorstellingen en dat anderzijds het project streeft naar  niet tekstgerichte middelen om informatie voor te stellen, vooral via korte filmpjes.