Publicaties en projecten

Publicaties

Projecten

Het UCT zet in op projecten binnen verschillende domeinen van taalonderwijs. Dat kan gaan van toegepast wetenschappelijk onderzoek voor onze dagelijkse lespraktijk tot de ontwikkeling van vooruitstrevend lesmateriaal gebaseerd op de nieuwste didactische inzichten.