Werkwijze

Wanneer u het UCT een tekst voorlegt, wordt hij eerst geanalyseerd op basis van zijn taalkundige kwaliteit, technische moeilijkheidsgraad en omvang. Deze drie criteria bepalen of hij in aanmerking komt voor proofreading. Vervolgens maken wij binnen de 3 werkdagen vrijblijvend een bestek op, waarin prijs en leveringstermijn worden bepaald. De prijs wordt steeds berekend per duizend woorden.