Proofreading voorbeeld 1

Proofreading voorbeeld 1 (groot)

met dank aan Prof. Dr. Guy Vingerhoets, Laboratorium voor Neuropsychologie