FAQ

Administratie

 • Hoe kan ik me inschrijven?

  Inschrijven kan via oasis.ugent.be tot een bepaalde datum. Voor meer informatie zie inschrijvingen.

 • Kan ik mijn cursus uitstellen?

  Ja, dat kan tot ten laatste twee weken voor de start van de cursus en binnen hetzelfde academiejaar. Als u uw cursus wil uitstellen naar een ander academiejaar, zal er een administratieve kost van 50 euro worden aangerekend.

 • Kan ik mijn cursus annuleren?

  Ja, dat kan tot ten laatste twee weken voor de start van de cursus. De annuleringskosten bedragen 50 euro en worden van het tegoed afgetrokken.

 • Hoe krijg ik mijn geld terug als mijn cursus is geannuleerd?

  Terugbetalingen gebeuren via overschrijving door de financiële dienst van de UGent, niet door het UCT. Meestal gebeurt dit op het einde van de maand.

 • Wat zijn de algemene voorwaarden?

  Raadpleeg het UCT-reglement.

 • Kan ik een studentenvisum krijgen als ik inschrijf aan het UCT?

  Als u naar België wil komen, kunt u enkel een studentenvisum krijgen indien u een taaltraject volgt in één van de landstalen (Nederlands, Frans, of Duits), op voorwaarde dat dit traject voorbereidt op academische studies. Het UCT organiseert voor toekomstige studenten die een Nederlandstalig programma willen volgen, een Voorbereidend Jaar Nederlands. Dit is het enige UCT-traject waarvoor u een studentenvisum kunt krijgen. Meer informatie met betrekking tot het Voorbereidend Jaar Nederlands.

 • Kan ik een bewijs van mijn inschrijving krijgen?

  Uw factuur dient als bewijs van uw inschrijving. Zodra we uw betaling hebben ontvangen, sturen we via e-mail een nulfactuur als bewijs van uw inschrijving.

 • Kan ik een certificaat krijgen?

  Ja, dat kan als u geslaagd bent voor de eindtest. Wie niet geslaagd is, kan een aanwezigheidsattest krijgen. Deze attesten en certificaten kunt u printen via oasis.ugent.be. U hebt daarvoor uw UGent-account nodig.

 • Kan ik nog een certificaat krijgen van een cursus die ik in het verleden aan het UCT heb gevolgd?

  Ja, dat kan voor elke cursus die u sinds oktober 2010 aan het UCT hebt gevolgd. U kunt deze certificaten aanvragen via e-mail naar uct@ugent.be.

Afkortingen

Aud.

Auditorium

Bla

In lokalenaanduiding: verwijst naar een lokaal in het gebouw aan de Blandijnberg 2, 9000 Gent (meer info op Leslokalen Blandijnberg)

C0##

In lokalenaanduiding: verwijst naar een lokaal in het gebouw aan de Rozier 44, 9000 Gent

ERK
(CEF)

Europees referentiekader (Common European Framework)

Ec.

In lokalenaanduiding: het gebouw van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Hoveniersberg 24, 9000 GENT (meer info op Leslokalen Hoveniersberg).

ECLL

In lokalenaanduiding: verwijst naar leslokalen in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Hoveniersberg 24, 9000 Gent

ECTS

European Credit Transfer System

ET

Eindtest

ITACE

Interuniversity Test of Academic English

ITDSOL

Het Engelse acroniem van de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen. Het Nederlandse acroniem is ITNA.

ITNA

Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen

l.l.

leslokaal

M.O.

Middelbaar Onderwijs

NT2

Nederlands als tweede taal

NVA

Nederlands voor Anderstaligen

OT

Oriëntatietest

PEV

Permanente Vorming

Plateau

In lokalenaanduiding: het gebouw aan de Plateaustraat 22, 9000 Gent (meer info op Leslokalen Plateaustraat en Rozier)

Rozier

In lokalenaanduiding: het gebouw aan Rozier 44, 9000 Gent (meer info Leslokalen Plateaustraat en Rozier)

UFO

In lokalenaanduiding: het gebouw aan de Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent

VTO

Vreemde talenonderwijs en Nederlands voor moedertaalsprekers

Betalen

 • Kan ik cash betalen?

  Nee, dat kan niet.

 • Hoe krijg ik een factuur ?

  Facturen worden altijd via e-mail opgestuurd. U krijgt hiervoor een bericht van noreply.sap@ugent.be.

 • Kan ik een factuur op naam van mijn bedrijf krijgen?

  Nee, dat kan niet. Het UCT hanteert een studentenvolgsysteem en facturen staan dus steeds op naam en adres van een student. Firma’s kunnen dergelijke facturen wel beschouwen als onkostennota van een personeelslid.

 • Kan ik opleidingscheques gebruiken voor UCT-cursussen?

  Het UCT aanvaardt opleidingscheques voor werkgevers en voor werknemers in het kader van loopbaanbegeleiding.

Contact

 • Wat zijn de openingsuren van het UCT?

  Raadpleeg de openingsuren van het inschrijvingssecretariaat.

 • Waar vind ik het inschrijvingssecretariaat?

  U vindt het inschrijvingssecretariaat van het UCT in de Sint-Pietersnieuwstraat 136, 9000 Gent.

 • Hoe kan ik het UCT telefonisch bereiken?

  U kunt ons van maandag tot en met donderdag bellen van 10.00 tot 11.00 uur en op maandag en donderdag ook van 15 tot 16.30 uur op het nummer +32 9 264 36 81.

  Bij de start van de semesters, in september en februari, breiden we onze telefoonpermanentie uit.

  Als de lijn bezet is, kunt u ook een terugbelformulier invullen. We bellen u dan zo snel mogelijk terug.</ div>

Cursussen

 • Heb ik eigen extra materiaal nodig?

  Voor de meeste cursussen heeft het UCT eigen cursusmateriaal ontwikkeld. Dit UCT-cursusmateriaal is inbegrepen in de prijs en krijgt u van de docent in de eerste les. Voor een beperkt aantal cursussen, zoals de cursussen Arabisch en een aantal gespecialiseerde cursussen werken we met commerciële handboeken die u kunt kopen bij de Standaard Boekhandel op de Kouter in Gent. Als u zegt dat u UCT-cursist bent, dan krijgt u bovendien 10% korting op de aankoop van uw cursusmateriaal.

 • Heb ik les tijdens de schoolvakanties ?

  Tijdens de paasvakantie en kerstvakantie zijn er geen lessen (tenzij voor bepaalde workshops). Tijdens de andere schoolvakanties kan er wel les zijn. Raadpleeg het overzicht van de lesvrije dagen.

 • Waar is mijn leslokaal?

  Op de keerzijde van uw factuur staat alle praktische informatie van uw cursus, waaronder ook het leslokaal. U vindt deze informatie ook terug in de rechterkolom van het rooster bovenaan de cursusfiches op deze website.

 • Kan ik een boek apart kopen ?

  De UCT-handboeken zijn geen zelfstudiematerialen en worden daarom als dusdanig niet apart verkocht. Voor onze cursisten Nederlands zijn er wel extra materialen te koop in ons inschrijvingssecretariaat, zoals een basisgrammatica en een uitspraakcursus.

 • Voor welk niveau schrijf ik in?

  Voor de cursussen Engels, Frans, Italiaans en Spaans vragen we u een zelftest af te leggen voor u inschrijft. Tijdens de eerste les nemen we nog een mondelinge test af om uw niveau te bevestigen.

  Voor de dagcursussen Nederlands voor Anderstaligen is er zowat elke dinsdag een instaptest. Vooraf inschrijven is verplicht.

  Voor de avondcursussen Nederlands voor Anderstaligen is een algemene instaptest voorzien bij de start van het eerste semester, op een zaterdagvoormiddag.

  Voor alle andere cursussen vanaf niveau 2 is er tijdens de eerste les een instaptest. Ook voor praktisch Frans niveau 1 is er een instaptest voorzien.

 • Wanneer starten de cursussen?

  De avondcursussen starten twee keer per jaar, eind september en midden februari. Voor de dagcursussen Nederlands voor Anderstaligen zijn er elke maand instapmomenten. In augustus en september bieden we bovendien ook intensieve dagcursussen Vreemde Talen aan.

 • Kan ik studiepunten (ECTS) opnemen voor UCT-cursussen?

  Nee, de UCT-cursussen zijn geen curriculaire vakken en daarom kunt er dus geen studiepunten voor opnemen (of verliezen). De enige uitzondering op deze regel zijn de inkomende UGent-studenten die, na akkoord van hun thuisuniversiteit, een UCT-cursus in hun learning agreement kunnen opnemen.

 • Moet ik mij afwezig melden indien ik een les niet kan volgen?

  Nee, dat is niet nodig, maar als u dat wil, kunt u natuurlijk altijd een e-mail sturen naar uw docent.

 • Moet ik een doktersattest voorleggen als ik afwezig ben geweest?

  Nee, dat is niet nodig.

ERK-niveaus

A1 Op het einde van de cursus kunt u vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften begrijpen en gebruiken. U bent tevens in staat korte, eenvoudige teksten te lezen en te schrijven. U kunt op een eenvoudige manier communiceren, als uw gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen. Zo kunt u o.a. zichzelf voorstellen en vragen over vertrouwde onderwerpen stellen en beantwoorden.
A2 Op het einde van de cursus begrijpt u zinnen die betrekking hebben op gebieden die voor u van onmiddellijk persoonlijk belang zijn (b.v. informatie over zichzelf en familie, boodschappen doen, werk, ...). U kunt korte, eenvoudige teksten lezen en schrijven en informatie terugvinden in alledaagse teksten zoals advertenties en dienstregelingen. U kunt in eenvoudige en alledaagse situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. U kunt in eenvoudige termen aspecten van uw achtergrond, uw onmiddellijke omgeving, uw onmiddellijke behoeften beschrijven.
B1 Op het einde van de cursus begrijpt u de hoofdpunten van standaardcommunicatie over vertrouwde en regelmatig voorkomende onderwerpen. U kunt onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die u vertrouwd zijn, waarbij u de zinnen bovendien op een eenvoudige manier met elkaar kunt verbinden. U kunt eenvoudige, samenhangende teksten schrijven over onderwerpen die vertrouwd zijn of tot de persoonlijke belangstellingssfeer behoren en beknopt redenen of uitleg geven voor meningen en plannen.
B2 Op het einde van de cursus begrijpt u het meeste nieuws op televisie en programma's over actuele zaken. U kunt ook complexe redeneringen volgen, als het onderwerp u redelijk vertrouwd is. U bent in staat deel te nemen aan een vlot en spontaan gesprek zodat een normale interactie met moedertaalsprekers vlot mogelijk is. U kunt de kerngedachten van complexe teksten over concrete en abstracte onderwerpen begrijpen, ook van technische discussies in uw specialisatie. U kunt een duidelijke gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen en kunt een standpunt uiteenzetten over een bepaald thema en daarbij voor- en nadelen en verschillende opties aangeven.
C1 Op het eind van de cursus begrijpt u moedertaalsprekers beter, ook wanneer ze snel praten. U leert zich vlot en spontaan uit te drukken in onvoorbereide gesprekken en u hoeft daarbij niet lang naar woorden te zoeken. U bent in staat moeilijkere, langere teksten, die u ook in uw hogere studies zal moeten verwerken, te begrijpen. U bent bovendien in staat impliciete betekenissen te herkennen. U kunt de taal flexibel en efficiënt aanwenden voor sociale, academische en professionele doelen. U kunt duidelijke, goed gestructureerde, gedetailleerde teksten produceren over complexe onderwerpen, met een weloverwogen tekstopbouw, een duidelijke samenhang en goed gebruik van verbindingswoorden.
C2 Op het eind van de cursus kunt u zonder moeite alles begrijpen wat u hoort of leest. U kunt informatie van gesproken of geschreven bronnen samenvatten, op een coherente manier argumenteren en uiteenzettingen reconstrueren. U kunt zichzelf spontaan, erg vlot, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties.

ICT

 • Waarom kreeg ik een UGent-account?

  Na uw inschrijving, krijgt u een e-mail van de directie ICT met een link om uw account te activeren. Doe dit zo snel mogelijk want u heeft dit account nodig om na de eindtest uw resultaat op te vragen en uw certificaat te printen via oasis.ugent. Inschrijven voor een vervolgcursus of een andere cursus kan ook via oasis.ugent.be. Uw account blijft geldig in het academiejaar dat u les volgt aan het UCT en in beperkte mate ook nog het jaar erna.

 • Hoe kan ik een paswoord en een login van de UGent krijgen?

  Bij uw eerste inschrijving krijgt u een e-mail van de UGent waarin u wordt gevraagd om uw account te activeren. Eens u dat doet, krijgt u uw paswoord en login via e-mail. Indien u uw account niet tijdig heeft geactiveerd, moet u de ICT-helpdesk van de UGent contacteren.

 • Ik ben mijn paswoord van de UGent vergeten. Wat nu?

  Contacteer de ICT-helpdesk van de UGent.

Voordelen

 • Komen UCT-cursussen in aanmerking voor educatief verlof ?

  Nee, UCT-opleidingen komen niet in aanmerking voor educatief verlof.

 • Kan ik kinderbijslag krijgen als ik UCT-cursussen volg?

  Nee, u kunt geen kinderbijslag krijgen als u een UCT-cursus volgt omdat een UCT-cursus maximaal 15u per week telt.

 • Kan ik een studentenkaart krijgen?

  Nee, UCT-cursisten worden immers niet beschouwd als reguliere UGent-studenten. Daarom krijgt u ook geen studentenkaart. U kunt wel een toegangskaart van de UGent aanvragen waarmee u van het studententarief kunt genieten in de UGent-studentenrestaurants en de universitaire sportinfrastructuur. Vul daarvoor het aanvraagformulier in. Eens het formulier ingevuld, stuurt u het samen met een kopie van uw factuur / inschrijvingsbewijs van het UCT naar:

  Directie Studentenvoorzieningen,
  Sint-Pietersnieuwstraat 45,
  9000 Gent

  Dan krijgt u een toegangskaart thuis toegestuurd.

 • Kan ik genieten van een korting?

  Studenten en personeelsleden van de UGent krijgen korting wanneer ze inschrijven voor een cursus aan het UCT. Daarnaast zijn er ook kortingen voor cursussen Nederlands voor wie een educatief perspectief heeft en een inburgeringstraject volgt of in Gent woont.

 • Kan ik korting krijgen als ik met het openbaar vervoer naar het UCT kom?

  Cursisten jonger dan 26 kunnen een attest aanvragen waarmee ze een goedkoper treinabonnement kunnen aankopen.

 • Kan ik als student van de hogeschool (Associatie UGent) studentenkorting krijgen?

  De studentenkorting is enkel voor studenten van de Universiteit Gent en niet voor studenten van andere instellingen, ook als die deel uitmaken van de Associatie UGent.

Testen

 • Hoe kan ik het resultaat van mijn eindtest zien?

  Het resultaat van uw eindtest kunt u zien op oasis.ugent.be. U hebt hiervoor uw UGent-account nodig.

 • Kan ik de eindtest op een ander moment afleggen?

  De eindtest is voorzien op de laatste dag van de cursus. De eindtest kan niet later worden afgelegd, maar wel vroeger (één lesdag vroeger). Dit spreekt u af met uw lesgever. Dit geldt echter niet voor de cursussen Nederlands voor Anderstaligen niveau 4 en 5. Deze eindtests zijn voorzien op de voorlaatste en laatste lesdag.

 • Kan ik een herexamen afleggen?

  Enkel studenten die een UCT-cursus volgen binnen hun curriculair programma, kunnen een herexamen afleggen. Alle andere cursisten kunnen de oriëntatietest van het volgende niveau afleggen om op deze manier door te stromen naar dat niveau.

 • Kan ik mijn eindtest inkijken?

  Cursisten ‘Nederlands voor Anderstaligen niveau 1, 2, 3 en 4’, die niet geslaagd zijn voor hun eindtest, kunnen hun eindtest komen inkijken na afspraak. Het UCT nodigt hen hiervoor uit via e-mail.

 • Hoe lang duurt de zelftest?

  Dit hangt af van uw voorkennis, maar het UCT raadt aan om hiervoor minstens één uur uit te trekken.

 • Hoe ziet de niveaubepalende test Nederlands er uit?

  De niveaubepalende test Nederlands bestaat uit drie delen. U start met een computertest, waarvoor u geen hulpbronnen mag gebruiken. De items worden ad random geselecteerd uit een database. Daarna legt u een schrijfproef af waarbij u een tekst schrijft over een opgegeven onderwerp. Tot slot volgt dan nog een mondelinge test.

  De eerste twee onderdelen worden onder toezicht van een UCT-medewerker afgelegd en nemen twee en een half uur in beslag. Na de mondelinge test krijgt u uw resultaat en nemen we contact met u op voor uw inschrijving voor de cursus.