Opleidingscheques

Voor werknemers

Opleidingscheques voor werknemers zijn enkel nog mogelijk in het kader van loopbaanbegeleiding. Meer info hierover vindt u op VDAB - loopbaanbegeleiding
 

U bent bediende in een ANPCB-bedrijf en u volgt een beroepsopleiding buiten de werkuren en op eigen kosten? U kan via Cevora opleidingspremies aanvragen.

Voor werkgevers

Het is mogelijk om te betalen met een kmo-portefeuille.

Bedrijven en zelfstandigen kunnen ook met opleidingscheques betalen. Voor een vlotte afhandeling van uw inschrijving, vragen we u dit te melden vóór u zich inschrijft.

OPGELET: De dossieraanvraag (subsidieaanvraag) moet ten laatste 1 dag voor het begin van de cursus aangevraagd zijn via kmo-portefeuille . Nadien aanvaardt het UCT geen opleidingscheques meer. Het UCT-erkenningsnummer nodig voor uw dossieraanvraag is DV.O200542 (opgelet: de O na DV. is een letter en niet nul) Universitair Centrum voor Talenonderwijs – Vakgroep Taalkunde.

Als u nog geen autorisatienummer heeft, raden we u aan hiervoor ten laatste zes weken voor de start van de cursus uw aanvraag te doen.

Procedure:

Voor een geldige inschrijving bezorgt u ons via mail (uct@ugent.be) een bestelbon. Op de bestelbon vermeldt u de volgende gegevens:

  • de cursus waarvoor u of uw werknemer wenst in te schrijven
  • het bedrag dat u zal betalen met opleidingscheques
  • de naam van de persoon die u wenst in te schrijven
  • firmanaam

Wij bezorgen u vervolgens een factuur met daarop de gegevens die u nodig heeft voor het afhandelen van de betaling. Na ontvangst van uw betaling, kunnen wij uw inschrijving finaliseren.