Uitwisselingsstudenten

Uitwisselingsstudenten van de UGent kunnen aan een sterk verminderd tarief een taalcursus volgen bij het UCT.

 Uitgaande uitwisselingsstudenten kunnen een korting krijgen voor een taalcursus die ze volgen in het academiejaar waarin ze vertrekken of in het academiejaar daarvoor. Ze volgen een cursus in de taal van het land waar ze naartoe gaan. Zij kunnen zich inschrijven voor de cursus aan studententarief. Op dat studententarief wordt bijkomend een korting toegekend die retroactief wordt verrekend en terugbetaald wanneer de student aangekomen is in het buitenland. Daarvoor moeten studenten bij aankomst in het gastland het Certificate of Stay opladen in Oasis.

 Inkomende uitwisselingsstudenten van partnerinstellingen van de UGent, studenten met een uitwisseling in het kader van Erasmus+ Traineeships en studenten ingeschreven in een gezamenlijke opleiding hebben ook recht op een korting bij hun inschrijving aan het UCT. Deze korting geldt voor volgende cursussen Nederlands: 

  • de dagcursussen 'Nederlands voor Anderstaligen'
  • de avondcursussen 'Nederlands voor Anderstaligen' niveau 2 tot en met 5
  • de avondcursus 'Nederlands voor Anderstalige Uitwisselingsstudenten' niveau 1

 De korting geldt niet voor de avondcursus 'Nederlands voor Anderstaligen niveau 1'.

 De inschrijving met korting kan pas gebeuren nadat de student is ingeschreven aan de UGent.