Al een cursus Nederlands in het UCT gevolgd

 

Voor de dagcursussen en de algemene oriëntatietest kan u tot 2 dagen voor de start van de cursus online (*) inschrijven.

Schrijft u laat in (2 weken voor de start van de cursus of nog later), dan stuurt u ten laatste één werkdag na inschrijving een betaalbewijs betaalbewijs.uct@ugent.be.

(*) Procedure:

  1. Eerste keer dat u Oasis gebruikt? Vul uw persoonlijke gegevens in.
  2. Kies 'Inschrijven voor UCT'
  3. Doe een nieuwe aanvraag
  4. Kies het juiste academiejaar
  5. Kies 'Opleiding Nederlands voor Anderstaligen'
  6. Selecteer de cursus en de aanbodsessie die u wil volgen
  7. Bevestig
  8. Zodra het UCT uw inschrijvingsaanvraag heeft goedgekeurd, krijgt u een betaalverzoek van noreply.sap@ugent.be.

Lukt het niet? Contacteer dan het UCT.