Annuleren en schuiven

Onze annuleringsvoorwaarden voor studenten Hoger Onderwijs in het kader van een overlapping in het uurrooster of een herexamen vindt u in ons specifiek reglement (zie punt 6.8).

Annulering door de student

Annulering van een cursus

Annuleren kan tot veertien dagen voor de startdatum/oriëntatietest van de cursus. Dit kan uitsluitend door de student zelf en per mail naar uct@ugent.be. In dit geval bent u € 50 administratiekosten verschuldigd.

Bij annulering na de uiterste annuleringsdatum is het volledige cursusgeld verschuldigd. U krijgt dan geen geld terug.

Terugbetalingen gebeuren niet automatisch. U dient ons uw IBAN-rekeningnummer te bezorgen en uw origineel inschrijvingsformulier.

Voor terugbetalingen op een buitenlandse rekening hebben we volgende gegevens nodig:

  • Naam en adres van de student
  • Naam, adres, rekeningnummer en IBAN rekeningnummer van de rekeninghouder
  • Naam en adres van het bankfiliaal
  • SWIFT code van de bank

Terugbetalingen gebeuren enkel binnen het kalenderjaar waarin de cursus plaats heeft. Houdt u er ook rekening mee dat de UGent de terugbetalingen slechts één keer per maand doet, meestal op het einde van de maand.

Annulering van de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) en Interuniversity test of academic English (ITACE  for students)

U kan uw inschrijving voor de test annuleren tot twee werkdagen voor de test. De annuleringskosten bedragen dan 25 euro. Bij annulering na de uiterste annuleringsdatum blijft het volledige bedrag verschuldigd.

Annulering Voorbereidend Jaar Nederlands (VJN)

Voor het 'Voorbereidend Jaar Nederlands' zijn er specifieke annuleringsvoorwaarden. Meer hierover in onze speciale flyer.

Annulering door het UCT

Indien er geen plaats is in de groep waarvoor u inschreef of wanneer we u van niveau en/of groep doen veranderen kan uw inschrijving zonder kosten geannuleerd worden.

Bij onvoldoende inschrijvingen of een andere overmachtsituatie, kan de cursus worden geannuleerd. We verwittigen u dan vóór de geplande start van de cursus. Uw inschrijving wordt zonder kosten ongedaan gemaakt.

Schuiven

Wijzigen kan enkel binnen de Vreemde Talen of Nederlands voor Anderstaligen en binnen het academiejaar waarvoor oorspronkelijk was ingeschreven. Cursisten kunnen dus hun inschrijving Nederlands voor Anderstaligen niet wijzigen in een inschrijving voor een cursus Vreemde Talen en omgekeerd. Cursisten kunnen ook hun inschrijving voor een bepaald academiejaar niet wijzigen naar een inschrijving voor een ander academiejaar. Voor Vreemde Talen en voor Nederlands voor Anderstaligen kunnen cursisten wijzigen tot twee weken voor de oriëntatietest of voor het begin van de betreffende cursus. Wijzigingen zijn enkel mogelijk indien er nog plaatsen beschikbaar zijn.