Praktisch Zweeds 1

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:

 • Het gaat om zeer communicatieve lessen met als doel op korte tijd een basiskennis van het Zweeds te verwerven. Deze cursus benadrukt vooral de mondelinge vaardigheden.
 • Luistervaardigheid: De klasdialogen bevatten veel geluidsfragmenten die u vertrouwd maken met het Zweeds.
 • Spreekvaardigheid: Communicatie staat centraal in deze cursus. Op het einde van de cursus is men in staat korte gesprekken te voeren in alledaagse contexten. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn:
  • zichzelf voorstellen
  • de weg vragen
  • familie
  • vrije tijd
  • inkopen doen
  • op restaurant gaan
  • bij de dokter gaan
  • op hotel gaan
  • het weer
 • Leesvaardigheid: In elke les worden kleine dialogen of teksten gelezen. Aan de hand van deze fragmenten worden grammaticale structuren of woordenschat aangebracht.
 • Schrijfvaardigheid: Op het einde van de cursus kan men formulieren met persoonlijke gegevens invullen en korte tekstjes schrijven over alledaagse onderwerpen.
 • Specifieke grammaticale items: pluralis van substantieven, adjectiefverbuiging, pronomina, comparatief en superlatief van adjectieven, presens, imperatief, etc.

Begintest: Neen

Administratief

Cursusafkorting : PZ1

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Overzicht

ERK: A1

Aantal lesuren : 30

Periode: 1e sem. + 2e sem.

Uren per week : 1 x 2

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen