Praktisch Portugees 2

Rooster

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: U hebt reeds een cursus Portugees gevolgd, maar uw kennis beperkt zich tot de basiselementen:

 • Portugees spreken is erg moeilijk: u kan enkel korte zinnetjes vormen en uw woordenschat beperkt zich tot heel algemene onderwerpen.
 • U verstaat Portugezen enkel als ze heel traag en duidelijk spreken.
 • Bij het lezen van algemene teksten in het Portugees merkt u dat vele woorden en constructies u nog onbekend voorkomen.
 • Als u Portugees schrijft gebruikt u enkel korte, eenvoudige zinnen.
 • Als u Portugees spreekt, gebruikt u reeds de "indicativo presente" en de "pretérito perfeito simples".
 • U legt een oriëntatietest af in de eerste les.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:

 • Luistervaardigheid: op het einde van de cursus kan u zinnen begrijpen die betrekking hebben op gebieden die voor u van onmiddellijk persoonlijk belang zijn (familie, werk …).
 • Spreekvaardigheid: op het einde van de cursus kan u communiceren over eenvoudige en alledaagse onderwerpen. U gebruikt dan echter enkel eenvoudige zinnen.
 • Leesvaardigheid: op het einde van de cursus kan u zeer korte, eenvoudige teksten lezen. U kan dan ook informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu's en dienstregelingen.
 • Schrijfvaardigheid: u past de geziene structuren toe bij het schrijven van korte, eenvoudige teksten (bijvoorbeeld: wat heb ik dit weekend gedaan? of een briefje schrijven om iemand te bedanken).
 • Specifieke grammaticale items: het verschil tussen de "pretérito perfeito simples", "composto" en "imperfeito", de "futuro indicativo", de persoonlijke voornaamwoorden (verschillende vormen en hun plaats in de zin), het gebruik van voorzetsels.

Begintest: Ja

Administratief

Cursusafkorting : PP2

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Mededeling:
De klemtoon van de cursus ligt op het continentaal Portugees, waarbij de grammatica uit Portugal gevolgd wordt. Tijdens de lessenreeks wordt weliswaar vaak aandacht geschonken aan de (kleine) verschillen met het Brazilaans Portugees en het Afrikaans Portugees (Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guiné Bissau). De Portugese grammatica vormt immers de perfecte basis om de andere varianten aan te leren.

Handboek:
UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:

 • Paiva Raposo E., Graça Vicenta (2013): Gramática do português, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

 • Prisma Woordenboek Nederlands - Portugees, Utrecht: Het Spectrum
 • Prisma Woordenboek Portugees-Nederlands, Utrecht: Het Spectrum

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: A2

Aantal lesuren : 30

Periode: 2e sem.

Uren per week : 1 x 2,5

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen