Praktisch Portugees 1

Rooster

Eerste semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: Er is geen voorkennis vereist.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:

  • Luistervaardigheid: zowel de klasdialogen als de talenpractica bevatten vele geluidsfragmenten die u vertrouwd maken met het Portugees.
  • Spreekvaardigheid: communicatie staat centraal in deze cursus. Op het einde van de cursus hebt u voldoende kennis en vertrouwen om korte, alledaagse gesprekken te voeren.
  • Leesvaardigheid: in elke les worden een aantal dialogen beluisterd en gelezen. Aan de hand van deze dialogen en andere teksten worden structuren, grammatica en woordenschat aangebracht.
  • Schrijfvaardigheid: op het einde van de cursus kan u formulieren met persoonlijke gegevens invullen.
  • Specifieke grammaticale items: verbuiging van de regelmatige en onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd (presente) en van de regelmatige werkwoorden in de verleden tijd (pretérito perfeito simples), de imperatief, vervoeging van de substantieven en adjectieven, pronomina (ook enklitisch), voorzetsels, bijwoorden en bijwoordelijke uitdrukkingen van tijd en plaats, etc.

Begintest: Neen

Administratief

Cursusafkorting : PP1

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Mededeling:
De klemtoon van de cursus ligt op het continentaal Portugees, waarbij de grammatica uit Portugal gevolgd wordt. Tijdens de lessenreeks wordt weliswaar vaak aandacht geschonken aan de (kleine) verschillen met het Brazilaans Portugees en het Afrikaans Portugees (Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guiné Bissau). De Portugese grammatica vormt immers de perfecte basis om de andere varianten aan te leren.

Aanbevolen werken:

  • Paiva Raposo E., Graça Vicenta (2013): Gramática do português, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

  • Prisma Woordenboek Nederlands - Portugees, Utrecht: Het Spectrum
  • Prisma Woordenboek Portugees-Nederlands, Utrecht: Het Spectrum

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: A1

Aantal lesuren : 30

Periode: 1e sem.

Uren per week : 1 x 2,5

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen