Lezersgericht schrijven

Inhoudelijke informatie

Doelstelling:
Een tekst schrijven is meer dan je gedachten uitschrijven of correct formuleren. Bij lezersgericht schrijven staat de lezer centraal. Het is namelijk van belang ervoor te zorgen dat je specifieke boodschap de lezer kan activeren. Enkele aandachtspunten hierbij zijn rekening houden met de ervaring van de lezer, wervend schrijven, belangrijke punten laten uitkomen. Bedoeling van deze workshop is de deelnemers te laten reflecteren over de principes van lezersgericht schrijven en hen enkele strategieën aan te reiken om deze principes toe te passen op hun eigen teksten.

Inhoud:
In deze workshop gaat de aandacht naar het verfijnen en doelgerichter maken van teksten in een professionele omgeving. We analyseren wat we bij de lezer willen bereiken en brengen dit tot uiting in een gepaste tekststructuur. We besteden hierbij aandacht aan tekststructuur (doorleesstimuli), inhoud, stijl en taal.

Er wordt veel interactie van de deelnemer verwacht. Er wordt aan de deelnemers gevraagd eigen teksten mee te brengen. Deze worden besproken in de workshop (zelfevaluatie + peer feedback).

Nuttige info

Mededeling:
Inschrijven(*) kan enkel via het UGent portaal.

(*) Hoe?

  1. Log in bij Athena
  2. Ga naar Office
  3. Kies Apollo
  4. Klik Personeel
  5. Klik Vorming, daarna Catalogus
  6. Zoek (of navigeer naar) de cursus van uw keuze en klik Inschrijven

Overzicht

Aantal lesuren : 3

Periode:

Uren per week : 1 x 3

Deze workshop maakt deel uit van een traject van 3 X 3u dat gericht is op het verbeteren van schriftelijke taalvaardigheid in het Nederlands. De workshop kan los van het traject gevolgd worden, of als onderdeel van dit traject. De workshop ‘Lezersgericht schrijven’ is opgevat als de overkoepelende basismodule van het traject en gaat idealiter (maar niet noodzakelijk) de andere vooraf.

Handouts verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Personeel UGent (ATP)