Nederlands voor uitwisselingsstudenten

Rooster

Eerste semester Schrijf in

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(3) Wanneer? Legende dagen en periodes

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

  • U spreekt of begrijpt het Nederlands nog niet of nauwelijks.
  • U hebt een basiskennis Engels, Frans, of Duits (vereist niveau: A2 van het Europees referentiekader).
  • U bent uitwisselingsstudent.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:

  • Algemeen: NVU1 is een basiscursus Nederlands met bijzondere aandacht voor zelfwerkzaamheid, interactief leren, en voor de leerwereld van de student. Bij deze cursus hoort niet alleen een klaslespakket, maar ook een zelfstudiepakket met gevarieerde, uitdagende en praktisch gerichte oefeningen en opdrachten: internetzoekopdrachten, talenpracticum, grammaticale oefeningen, enz. Het hele pakket is ontworpen om op een zeer grondige en doeltreffende manier Nederlands te leren.
  • Spreekvaardigheid: aangezien u deels begeleid zelfstandig werkt, is er in deze cursus veel ruimte voor conversatie. Door conversatie en interactie in het Nederlands worden nieuwe woorden en grammaticale elementen meteen in een praktische context gebruikt. Zo kunt u vrij snel eenvoudige gesprekjes voeren in een alledaagse en studentikoze context. Deze cursus is afgestemd op de dagelijkse wereld van de student.
  • Luistervaardigheid: eenvoudige luisterfragmenten maken u geleidelijk aan vertrouwd met de Nederlandse standaardtaal.
  • Leesvaardigheid: de lectuur van eenvoudige korte teksten uit het dagelijkse leven maakt het u gemakkelijk om het Nederlands zowel in de les als buiten de les meteen in te schakelen. Aan de hand van brochures, een lessenrooster, een dienstregelingstabel, enz. worden niet alleen nieuwe structuren en woorden aangebracht, maar wordt ook de spreekvaardigheid geoefend. De verschillende vaardigheden worden gecombineerd zoals dat ook in het dagelijkse leven het geval is.
  • Schrijfvaardigheid: de alledaagse taalhandelingen worden ook schriftelijk geoefend. U kan zich na deze cursus schriftelijk voorstellen, u kan een kort briefje met een uitnodiging schrijven, enz. Kortom, u kan de verworven taalkennis ook schriftelijk in praktijk brengen.

Begintest: Neen

Administratief

Cursusafkorting : NVU1
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: NVA

Prijzen

Prijscategorie: AAA

Nuttige info

Mededeling: Wie 'Nederlands voor Anderstaligen 2' wil volgen, moet eerst 'Nederlands voor Anderstaligen 1' volgen of geslaagd zijn voor de instaptest van 'Nederlands voor Anderstaligen 2'.

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Overzicht

ERK: A1-
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Aantal lesuren : 30

Periode: [elk sem.]

Uren per week : 1 x 3

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: -Instromende uitwisselingsstudenten