Nederlands voor anderstaligen 6 (dag)

Cursus volzet? Neem dan contact op met het UCT.

Rooster

Zomer schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(3) Wanneer? Legende dagen en periodes

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: B2 (ERK)

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:
De cursus Nederlands voor anderstaligen 6 bestaat uit een conversatiemodule voor gevorderden en een schrijfmodule voor gevorderden.

In de conversatiemodule leert u zich vlot en spontaan uit te drukken in onvoorbereide gesprekken en u hoeft daarbij niet lang naar woorden te zoeken. U bent in staat moeilijkere, langere teksten, die u ook in uw hogere studies zal moeten verwerken, te begrijpen. U bent bovendien in staat impliciete betekenissen te herkennen. U kunt de taal flexibel en efficiënt aanwenden voor sociale, academische en professionele doelen. Via gerichte opdrachten rond actuele en universele thema's wordt aandacht besteed aan een aantal aspecten van spreekvaardigheid : uitspraak, vlotheid, correctheid, register, specifieke uitdrukkingen, … De spreekoefeningen veronderstellen bij elke sessie een voorbereiding vooraf (krant lezen, naar het journaal kijken, informatie verzamelen, …) en een verwerkingstaak achteraf.

Op het eind van de schrijfmodule begrijpt u moeilijkere, langere teksten, die u ook in uw hogere studies zal moeten verwerken. Bovendien zal u impliciete betekenissen kunnen herkennen. U kunt de taal flexibel en efficiënt aanwenden voor sociale, academische en professionele doelen. U kunt duidelijke, goed gestructureerde, gedetailleerde teksten produceren over complexe onderwerpen, met een weloverwogen tekstopbouw, een duidelijke samenhang en goed gebruik van verbindingswoorden.

Er komen verschillende tekstsoorten aan bod: notities, papers, brieven, verslagen, … Het schrijven van een tekst wordt daarbij als een geïntegreerde vaardigheid gezien: aandacht voor tekstopbouw, grammaticale correctheid, stijl, schrijfdoel, register, herhaling van enkele knelpunten van het Nederlands.

Begintest: Ja

Eindtest: De eindtest van Niveau 6 is de ITNA-test B2 en C1. Voor meer informatie over deze test zie Over de test

Administratief

Cursusafkorting : NVA6dag

Programma: NVA

Prijzen

Prijscategorie: A

Nuttige info

Mededeling: Om toegelaten te worden tot niveau 6, is een B2-niveau noodzakelijk. Studenten die een hoge score halen op de algemene oriëntatietest, leggen daarna de ITNA af. Om in te schrijven voor niveau 6, blijft het resultaat B2 op de ITNA twee jaar geldig. 

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:

  • Fonteyn A.M., Pescher-Termeer A. (1998): Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen - Utrecht: NCB
  • Van Dale Basiswoordenboek, Utrecht: Van Dale
  • Van Dale Beeldwoordenboek, Utrecht: Van Dale
  • Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal, Utrecht: Van Dale
  • Van Dale Zakenbrieven, Utrecht: Van Dale
  • Van de Toorn-Schutte J. (2004): Eenvoudige Basisgrammatica NT2 - Amsterdam: Boom

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: C1

Aantal lesuren : 40 + 20 uur begeleide zelfstudie

Periode: [zomer]

Uren per week : Elke week les (2uur/dag) op maandag, woensdag en vrijdag.

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen