Nederlands voor anderstaligen 4 (dag)

Cursus volzet? Neem dan contact op met het UCT.

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

Zomer schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

 • U kent de basiswoordenschat en de basisgrammatica van het Nederlands.
 • U kan zich vrij goed redden in alledaagse taalsituaties (boodschappen doen, de weg vragen, persoonlijke informatie vragen en geven, enz). Het lezen en het schrijven van langere, moeilijkere teksten stelt nog problemen.
 • U hebt een goede beheersing van het Nederlands nodig om zowel mondeling als schriftelijk vlot te kunnen communiceren op het werk, in uw studies en/of in uw leefomgeving.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:

 • Schrijfvaardigheid: U leert correcte, vlotte Nederlandse teksten schrijven aan de hand van begeleide en vrije schrijfopdrachten. Er is aandacht voor formeel taalgebruik (een brief schrijven, een cv opstellen).
 • Leesvaardigheid: Aan de hand van verscheidene soorten (authentieke) teksten leert u strategieën toepassen om Nederlandse teksten te begrijpen: sleutelwoorden herkennen, notities nemen, teksten samenvatten, enz.
 • Spreekvaardigheid: U leert zich mondeling uit de slag trekken in niet-alledaagse taalsituaties. Groepsdiscussies over meer complexe en abstracte onderwerpen bieden de ideale gelegenheid om mondelinge taalstrategieën intensief in te oefenen: een mening geven, een standpunt verdedigen, enz.
 • Luistervaardigheid: U breidt uw luistervaardigheid aanzienlijk uit via een waaier aan authentiek luistermateriaal: videofragmenten, een lezing, enz.

Begintest: Ja

Administratief

Cursusafkorting : NVA4dag

Programma: NVA

Prijzen

Prijscategorie: A

Nuttige info

Mededeling: De datum van de oriëntatietest (voor studenten Nederlands voor Anderstaligen 2 t.e.m. 6 die niet geslaagd waren) staat op het inschrijvingsbewijs.

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:

 • Fonteyn A.M., Pescher-Termeer A. (1998): Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen - Utrecht: NCB
 • Van Dale Basiswoordenboek, Utrecht: Van Dale
 • Van Dale Beeldwoordenboek, Utrecht: Van Dale
 • Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal, Utrecht: Van Dale
 • Van Dale Zakenbrieven, Utrecht: Van Dale
 • Van de Toorn-Schutte J. (2004): Eenvoudige Basisgrammatica NT2 - Amsterdam: Boom

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: B1+

Aantal lesuren : 60

Periode: zie rooster

Uren per week : een week lessen (3uur) op maandag, woensdag en vrijdag, de andere week op dinsdag en donderdag

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen