Praktisch Italiaans 2 (zomer)

Rooster

Zomer schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

 • U hebt reeds een cursus Italiaans gevolgd maar uw kennis beperkt zich tot de basiselementen:
  • Italiaans spreken is moeilijk: u kan enkel korte zinnetjes vormen en uw woordenschat beperkt zich tot heel algemene onderwerpen.
  • U verstaat Italianen alleen als ze heel traag en duidelijk spreken.
  • Bij het lezen van algemene teksten in het Italiaans merkt u dat vele woorden en constructies u nog onbekend voorkomen.
  • Als u Italiaans schrijft gebruikt u enkel korte, eenvoudige zinnetjes.
 • U beheerst al de tegenwoordige tijd en de passato prossimo.
 • U dient de korte online zelftest te maken alvorens u zich inschrijft. U vindt deze algemene oriëntatietest terug via de pagina zelftests Italiaans.
  In de eerste les wordt nagegaan of het resultaat van de online zelftest bevestigd wordt. Wie op dat moment wordt doorverwezen naar een ander niveau, kan in dit niveau enkel terecht indien daar nog voldoende plaatsen voor zijn.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:

 • Luistervaardigheid: op het einde van de cursus kan u zinnen begrijpen die betrekking hebben op gebieden die voor u van onmiddellijk persoonlijk belang zijn (familie, werk ...).
 • Spreekvaardigheid: op het einde van de cursus kan u communiceren over eenvoudige en alledaagse onderwerpen. U gebruikt dan echter enkel eenvoudige zinnen .
 • Leesvaardigheid: op het einde van de cursus kan u zeer korte, eenvoudige teksten lezen. U kan dan ook informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu's en dienstregelingen.
 • Schrijfvaardigheid: de geziene structuren worden toegepast in het schrijven van korte, eenvoudige tekstjes (bijvoorbeeld: wat heb ik dit weekend gedaan? of een briefje schrijven om iemand te bedanken).
 • Specifieke grammaticale items: herhaling van l'indicativo presente, il passato prossimo en de persoonlijke voornaamwoorden. Nieuw: l'imperativo, il condizionale, il futuro, l'avverbio, i pronomi dimostrativi en la forma impersonale.
 • Specifieke lexicale items: la mia famiglia, alla stazione, i vestiti, mangiare al ristorante, dal dottore, il tempo en la mia casa.

Begintest: Zelftest

Administratief

Cursusafkorting : PI2L

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:

 • Brinker H. (2011) : Prisma Grammatica Italiaans, Utrecht : Het Spectrum
 • Cappelletti L. (1997) : Bescherelle: Les verbes Italiens, Paris : Hatier
 • Naddeo, C.M. & De Giuli, A. (1998): Parole Crociate 2° livello intermedio, Firenze: Alma Edizioni
 • Prisma mini Italiaans, Utrecht: Het Spectrum
 • Prisma Woordenboek Italiaans - Nederlands, Utrecht: Het Spectrum
 • Prisma Woordenboek Nederlands - Italiaans, Utrecht: Het Spectrum

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: A2

Aantal lesuren : 30

Periode: [zomer]

Uren per week : 5 x 3

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen