Juridisch Frans

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: ASO eindtermen Frans

Doelstelling:
Deze cursus traint de student in het lezen, zelfstandig verwerken en schrijven van Franse teksten in een brede juridische context. Zowel rechtsleer, rechtspraak als wetgeving komen hierbij aan bod. De selectie van deze teksten en themata gebeurde in nauw overleg met professoren en assistenten.
Enerzijds wordt de leesvaardigheid ontwikkeld aan de hand van authentiek tekstmateriaal (arresten, contracten, enz.). Anderzijds wordt de schrijfvaardigheid verbeterd. De student leert op een correcte manier Franse teksten schrijven met aandacht voor stijl, register, tekstsamenhang en grammaticale correctheid.
Verder verwerft u een ruime juridische woordenschat aan de hand van uitgebreide woordenschatlijsten en –oefeningen. Tot slot wordt in deze cursus ook ruimte gelaten voor het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid, aan de hand van groepswerk, debatten en paarwerk.

Inhoud:
De cursus behandelt na een algemeen inleidend hoofdstuk volgende juridische thema's:

  • La fédéralisation
  • Le droit des obligations
  • Le droit des personnes et le droit familial
  • Le droit pénal
  • Le droit social
  • Le droit communautaire

Op grammaticaal vlak, gaat de cursus onder meer dieper in op :

  • participe présent /v/ gérondif /v/adjectif verbal
  • subjonctif
  • conditionnel

Begintest: Neen

Eindtest: Ja

Administratief

Cursusafkorting : FSR

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: E

Nuttige info

Contactpersoon:

Britt Dams uct@UGent.be

De cursus is een extra-curriculaire cursus waaraan geen studiepunten worden toegekend.

Mededeling:

  • Hoe in te schrijven: Voor de juridische taalvakken schrijft u online in en schrijft u het inschrijvingsgeld meteen over na ontvangst van uw betalingsuitnodiging.

Handboek:

Weylandt E. (coörd.) - Vandenbulcke L. –  Dams B. (2021): À la découverte du français juridique, Bruxelles: La Charte. ISBN 978-2-87403-611-8

Overzicht

Aantal lesuren : 24 contact + 6 zelfstud.

Periode: [elk sem.]

Uren per week : 1 x 3

Cursusboek verkrijgbaar bij: -

Voor wie?:
-Studenten van de faculteit Recht en Criminologie 2de en 3de bachelor, 1ste en 2de master