Medisch Frans

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

Zomer schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: U beschikt over een goede praktische en grammaticale kennis van het Frans (Niveau B1 = het niveau dat na 6 jaar ASO verondersteld wordt). Wil u uw niveau testen? Maak dan de online-UCT-test voor Frans. Als uw resultaat beantwoordt aan het niveau dat verwacht wordt voor het volgen van de cursus PF3, dan zit u goed.

Doelstelling: Deze cursus richt zich in de eerste plaats tot artsen (in opleiding) die hun vakspecifieke kennis van het Frans willen uitdiepen. In deze cursus scherpt u uw communicatieve vaardigheden in het Frans (ten opzichte van collega's en patiënten) aan. Zo leert u vragen te stellen, in eenvoudige bewoordingen de diagnose en behandeling uit te leggen, instructies te geven, enz.

Inhoud: De gesprekssituaties waarrond gewerkt wordt, betreffen de professionele communicatie tussen zorgverstrekker/patiënt en tussen zorgverstrekkers onderling. Tijdens de lessen en in het cursusmateriaal wordt een contrastieve aanpak (Nederlands-Frans) gehanteerd. De cursus richt zich daarom op moedertaalsprekers (of near native speakers) Nederlands.
U verwerft een ruime specifiek medische woordenschat (anatomie, ziektebeelden, werkwoorden, enz.) aan de hand van uitgebreide woordenschatlijsten en -oefeningen en interactieve spreekoefeningen die de professionele realiteit zo dicht mogelijk proberen te benaderen.
Verder komen ook specifieke grammaticale items aan bod die in voornoemde settings en relaties van belang zijn (vraag/antwoord; instructies; wens en subjonctif; vergelijkingen; tijds- en plaatsaanduidingen, specifieke werkwoordconstructies, enz.)

Begintest: Neen

Eindtest: Ja

Administratief

Cursusafkorting : FMED
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: M

Nuttige info

De cursus is een extra-curriculaire cursus waaraan geen studiepunten worden toegekend.

Handboek:
Weylandt, E., Noë, N. (2019): Au secours! Mon patient parle français, Gent : Academia Press.

Wanneer u dit handboek aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

Aantal lesuren : 20 + 2 (ET)

Periode:

  • 1ste sem.
  • 2de sem.
  • zomer

Uren per week :

1ste en 2de sem.:

  • 10 x 2u
  • + 1 x 2u (ET)

zomer:

  • 8 x 2,5u
  • + 1 x 2u (ET)

Cursusboek verkrijgbaar bij: Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent

Voor wie?:

  • (para-)medici
  • Stud. Geneesk. en Gezondh. wet.