Praktisch Frans 5

Rooster

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

 • Frans is voor u geen echte "vreemde" taal meer:
  • Wanneer u spreekt voelt u zich vrij goed op uw gemak, al zou u zich liever wat vlotter uitdrukken.
  • Wanneer Franstaligen onder elkaar praten, dan begrijpt u hen goed, zelfs wanneer ze snel spreken.
  • Algemene Franse teksten lezen gaat zonder probleem.
  • Vlot schrijven in het Frans is iets moeilijker.
 • U hebt niet vaak de mogelijkheid om in contact te komen met het Frans maar u hebt wél nood aan een goede beheersing van de taal (voor het werk, voor de studies ...).
 • U gebruikt de "subjonctif", maar u bent niet helemaal zeker over het juiste gebruik.
 • U dient de korte online zelftest te maken alvorens u zich inschrijft. U vindt deze algemene oriëntatietest terug in de lijst met zelftests Frans. In de eerste les wordt nagegaan of het resultaat van de online zelftest bevestigd wordt. Wie op dat moment wordt doorverwezen naar een ander niveau, kan in dit niveau enkel terecht indien daar nog voldoende plaatsen voor zijn.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:

 • Luistervaardigheid: u wordt enkel geconfronteerd met authentiek materiaal. Op die manier kan u wennen aan het ritme van de Franssprekenden.
 • Spreekvaardigheid: wordt op verschillende manieren ingeoefend (face à face, travail en groupes, discussion de classe). Hierbij is het steeds de bedoeling de geziene structuren toe te passen in concrete situaties. Er is ook een individuele opdracht waarbij iedereen een thema naar keuze voorstelt (uit de werk- of studiesfeer, uit de actualiteit, …) waarna een klasgesprek volgt.
 • Leesvaardigheid: de lessen gaan enkel uit van authentieke teksten. Op deze manier komt u in contact met teksten zoals u die ook in uw werk- of studiesfeer zal moeten verwerken.
 • Schrijfvaardigheid: de geziene structuren worden toegepast in oefeningen. Dit aspect van de taal komt vooral aan bod in de huistaken. Enkele voorbeelden: iemand schriftelijk kunnen voorstellen na een interview, het vervolg van een verhaal schrijven in de verleden tijd, een mening verdedigen en hierbij de subjonctif gebruiken.
 • Specifieke grammaticale items: l'emploi des temps du passé, l'accord du participe passé des verbes pronominaux, le passif, le discours indirect, l'emploi du subjonctif.

Begintest: Zelftest

Administratief

Cursusafkorting : PF5
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:
- Bescherelle (2006): La conjugaison pour tous, Paris: Hatier
- De Spiegeleer J. e.a (2007): Grammaire 2000, Deurne: Wolters Plantyn
- Van Dale Pocketwoordenboek Frans-Nederlands – Utrecht: Van Dale
- Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans – Utrecht: Van Dale

Aanbevolen werken - extra informatie:
Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: C1-
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Aantal lesuren : 30

Periode: 2e sem.

Uren per week : 1 x 2,5

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen