Praktisch Frans 1

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: Er is geen enkele voorkennis vereist.
Opmerking : de cursisten Frans Niveau 1 zijn vooral anderstaligen. Als steuntaal wordt dan ook het Engels gebruikt.
Volgde je al eerder Frans, al was het beperkt of voor een korte periode, dan raden we je aan in te schrijven voor PF2.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:

  • Luistervaardigheid: aan de hand van korte dialoogjes leert u vertrouwde woorden en basiszinnen herkennen. Op het einde van de cursus begrijpt u het Frans (enkel) wanneer er langzaam en duidelijk gesproken wordt.
  • Spreekvaardigheid: u wordt geleidelijk aan vertrouwd gemaakt met de uitspraak van het Frans. Op het einde van de cursus kan u korte, heel eenvoudige zinnetjes maken. U kan dan ook vragen stellen en op deze vragen antwoorden. De vragen en antwoorden hebben wel enkel te maken met zeer vertrouwde onderwerpen.
  • Leesvaardigheid: u leert korte, eenvoudige tekstjes lezen.
  • Schrijfvaardigheid: op het einde van de cursus kan u een kort, eenvoudig briefje schrijven. U kan dan ook formulieren met persoonlijke gegevens invullen.

Begintest: Neen

Administratief

Cursusafkorting : PF1

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken: - Bescherelle (2006): La conjugaison pour tous, Paris: Hatier
- De Spiegeleer J. e.a (2007): Grammaire 2000, Deurne: Wolters Plantyn
- Van Dale Pocketwoordenboek Frans-Nederlands – Utrecht: Van Dale
- Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans – Utrecht: Van Dale

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: A1

Aantal lesuren : 30

Periode: [elk sem.]

Uren per week : 1 x 2 of/or 1 x 2,5

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen