Apprendre à parler français

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:
U heeft reeds Frans geleerd. U heeft geleerd hoe u de tegenwoordige tijd (indicatif présent) vormt en u kan zich in het Frans voorstellen en praten over uw hobby's, maar u gebruikt daarbij steeds dezelfde woorden en u bent niet altijd zeker of uw uitspraak correct is. Als u een persoon of een tekening wil beschrijven, heeft u het gevoel dat u wel woorden kent die u daarbij kan gebruiken, maar dat u moeite heeft om met die woorden een juiste zin te maken.
U weet eveneens hoe u de verleden tijd moet vormen om over gebeurtenissen in het verleden te praten, maar u bent geneigd in de tegenwoordige tijd te praten omdat u niet snel genoeg de passé composé kan vormen.
U heeft in het Frans leren schrijven en u begrijpt eenvoudige zinnen, maar u wil nu vooral leren spreken. U wil dat daarbij zoveel mogelijk "dagelijkse" situaties aan bod komen: op reis in Frankrijk, praten over beroepen, winkelen, eten... U vindt het niet erg dat de Franse grammatica in deze cursus niet systematisch wordt onderricht.

De cursus is een ideale "brug" tussen "français pratique 2" en "français pratique 3", in het bijzonder voor cursisten die het Frans niet op school hebben geleerd en een basiskennis van de taal in een paar maanden tijd hebben verworven.

Alvorens in te schrijven, legt u de online oriëntatietest af. Deze test verwijst u door naar de cursus die het best overeenkomt met uw niveau. Om een volledig en accuraat beeld te hebben van uw niveau, wordt dit tijdens het eerste contactmoment van de cursus definitief bepaald aan de hand van een mondelinge oriëntatietest, waardoor u eventueel alsnog kan worden doorverwezen naar een ander niveau.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:
Luistervaardigheid:
Op het einde van de cursus kan u zinnen begrijpen die betrekking hebben op gebieden die voor u van onmiddellijk belang zijn (familie, werk ...).

Leesvaardigheid:
Op het einde van de cursus kan u zeer korte, eenvoudige teksten lezen. U kan dan ook informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu's en dienstregelingen.

Spreekvaardigheid:
Op het einde van de cursus kan u communiceren over eenvoudige en alledaagse onderwerpen. U heeft de uitspraak van het Frans beter onder de knie en u bent minder geremd om het woord te nemen. U vindt uw woorden makkelijker dan voorheen.

Schrijfvaardigheid:
Deze vaardigheid komt in mindere mate aan bod. De aandacht gaat in de eerste plaats naar het spreken van de taal.

Begintest: Zelftest

Administratief

Cursusafkorting : CONF
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: A

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken: - Bescherelle (2006): La conjugaison pour tous, Paris: Hatier
- De Spiegeleer J. e.a (2007): Grammaire 2000, Deurne: Wolters Plantyn
- Van Dale Pocketwoordenboek Frans-Nederlands – Utrecht: Van Dale
- Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans – Utrecht: Van Dale

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: A2+
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Aantal lesuren : 20

Periode: [elk sem.]

Uren per week : 1 x 2

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen