English for Written Academic Purposes

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:
U beschikt over een goede kennis van het Engels (min. B1(+)). Er wordt een begintest afgenomen die het niveau van de student bepaalt.

Doelstelling:
Deze cursus is gericht op het verbeteren van schrijfvaardigheid van wetenschappelijke teksten (paper, rapport, thesis, dissertatie).

Inhoud:
De deelnemers verwerven inzicht in de structuur en de organisatie van wetenschappelijke teksten. Belangrijke academische taalfuncties worden ingeoefend. Er wordt aandacht besteed aan tekstorganisatie zowel van alinea's als van volledige informatieve teksten. Er wordt gewerkt aan het drie-stadiaproces dat schrijven is: de voorbereiding, het schrijven zelf en het herschrijven. Er is aandacht voor een aantal aspecten van de grammatica die schrijven op gevorderd niveau mogelijk maken, zoals relative clauses, verb tenses, discourse markers. Aan de hand van de Academic Word List wordt woordenschat herhaald en uitgebreid. De lessen gaan hierbij uit van authentiek tekstmateriaal dat een ruim academisch publiek weet te boeien.

Begintest: Ja

Evaluatie-en ondervragingsvorm:
Deze cursus kadert binnen de permanente vorming. De evaluatie gebeurt op basis van permanente evaluatie van eigen input (40%) en een computertest in de laatste sessie (60%).

Administratief

Cursusafkorting : EWAP

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: I

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Overzicht

ERK: B2

Aantal lesuren : 30

Periode: elk semester

Uren per week : 1 x 3

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?:

  • studenten die een Masteropleiding in het Engels volgen of dit van plan zijn
  • studenten die voor hun opleiding in het Engels moeten schrijven (paper, thesis, …)
  • doctoraatsstudenten als voorbereiding op de cursus “Advanced Writing Skills”